فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

80 - نماز در آیین حضرت عیسی (ع)

و اوصانی بالصلوة والزکوة ما دمت حیاً؛
عیسی گفت: خداوند به من سفارش کرده تا زنده ام نماز و زکات را به پای دارم.
(سوره مریم، آیه 31)

81 - پیامبر اسلام (ص) و نماز

فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛:
و به ستایش پروردگارت تسبیح کن (و از نمازگزاران باش) و دایم به پرستش و عبادت خدای خود مشغول باش تا لحظه مرگ تو فرا رسد.
(سوره حجر، آیات 98 - 99)

82 - دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله به نماز شب

و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً؛
پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن (و نماز) بخوان. این یک وظیفه اضافی برای توست تا پروردگارت تو را به مقامی درخور ستایش برانگیزد. (سوره اسراء، آیه 79)