فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

76 - نماز، اولین فرمان به موسی (ع)

اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری؛
من الله هستم و معبودی جز من نیست، مرا پرستش کن و نماز را برای یاد من به پادار.
(سوره طه، آیه 14)

77 - اسحاق و یعقوب (ع) و نماز

و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین؛
ما به ابراهیم اسحاق و فرزندزاده اش یعقوب را عطا کردیم و همه را صالح و شایسته و لایق مقام نبوت قرار دادیم، و آنان را به پیشوایی خلق برگزیدیم تا مردم را هدایت کنند، و هر کار نیکو را از انواع عبادات و خیرات مخصوصاً اقامه نماز و ادای زکات را به آنان وحی کردیم و ایشان برای ما بندگان سر به فرمان بودند.
(سوره انبیاء، آیات 72، و 73)