جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

نویسنده : عباس عزیزی

903 - موالات تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال محمدبن جعفر:
انه کان یسبح فاطمة - صلی الله علیها - فیصله و لا یقطعه؛
امام صادق علیه السلام تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) را متصلا انجام می داد و آن را قطع نمی کرد.
(فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة باب دعا، نماز 120، ص 345)

904 - آثار تعقیب نماز صبح

ما استنزل الرزق بشی ء مثل التعقیب فیما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس؛
چیزی رزق آفرین تر از تعقیب بین نماز صبح و طلوع آفتاب نیست.
(وسائل الشیعه، ج 4 ص 1036)

فصل شانزدهم: نماز معصومین (ع)