فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

902 - گفتن تسبیح قبل از خواب

قال الصادق - علیه السلام -:
تسبیح فاطمةالزهراء، علیهاالسلام - اذا اخذت مضجعک، فکبر الله اربعاً و ثلاثین، واحمده ثلاثاً و ثلاثین، و سبحه ثلاثاً و ثلاثین، و تقرأ آیة الکرسی و المعوذتین و عشر آیات من اول الصافات و عشراً من آخرها؛
(یکی از جاهایی که) تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) (گفتن آن وارد است) هنگامی است که به خوابگاه خود رفتی، سی و چهار بار الله اکبر بگو و سی و سه بار الحمدالله و سی و سه بار سبحان الله و آیةالکرسی و معوذتین را قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذبرب الناس؛ و ده آیه از اول سوره صافات و ده آیه از آخر آن را بخوان.
(اصول کافی، ج 2، ص 536)

903 - موالات تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال محمدبن جعفر:
انه کان یسبح فاطمة - صلی الله علیها - فیصله و لا یقطعه؛
امام صادق علیه السلام تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) را متصلا انجام می داد و آن را قطع نمی کرد.
(فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة باب دعا، نماز 120، ص 345)

904 - آثار تعقیب نماز صبح

ما استنزل الرزق بشی ء مثل التعقیب فیما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس؛
چیزی رزق آفرین تر از تعقیب بین نماز صبح و طلوع آفتاب نیست.
(وسائل الشیعه، ج 4 ص 1036)