فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

901 - نجات از شقاوت با گفتن تسبیح فاطمه (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
یا ابا هارون! انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة - علیهاالسلام - کما نأمرهم بالصلاة، فالزمه، فانه لم یلزمه عبد فشقی؛
ای ابا هارون! ما بچه های خود را همان طور که به نماز امر می کنیم، به تسبیح حضرت فاطمه (س) نیز امر می کنیم تو نیز بر آن مداومت کن، زیرا بنده شقی (و بدبخت معنوی) بدان پای بند نمی شود.
(فروع کافی، کتاب الصلاة ص 343، ح 13)

902 - گفتن تسبیح قبل از خواب

قال الصادق - علیه السلام -:
تسبیح فاطمةالزهراء، علیهاالسلام - اذا اخذت مضجعک، فکبر الله اربعاً و ثلاثین، واحمده ثلاثاً و ثلاثین، و سبحه ثلاثاً و ثلاثین، و تقرأ آیة الکرسی و المعوذتین و عشر آیات من اول الصافات و عشراً من آخرها؛
(یکی از جاهایی که) تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) (گفتن آن وارد است) هنگامی است که به خوابگاه خود رفتی، سی و چهار بار الله اکبر بگو و سی و سه بار الحمدالله و سی و سه بار سبحان الله و آیةالکرسی و معوذتین را قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذبرب الناس؛ و ده آیه از اول سوره صافات و ده آیه از آخر آن را بخوان.
(اصول کافی، ج 2، ص 536)

903 - موالات تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال محمدبن جعفر:
انه کان یسبح فاطمة - صلی الله علیها - فیصله و لا یقطعه؛
امام صادق علیه السلام تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) را متصلا انجام می داد و آن را قطع نمی کرد.
(فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة باب دعا، نماز 120، ص 345)