فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

900 - تأثیر تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
من سبح الله فی دبر الفریضة تسبیح فاطمة الزهراء - علیهاالسلام - مائة مرة و اتبعها بلا اله الا الله غفر الله له؛
هر کس بعد از نماز واجب با تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) صد بار به تسبیح خدای متعال بپردازد و به دنبال آن لا اله الا اللهبگوید، خداوند او را مشمول مغفرت خود می کند.
(فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة، باب دعا، نماز 70 - ص 342)

901 - نجات از شقاوت با گفتن تسبیح فاطمه (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
یا ابا هارون! انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة - علیهاالسلام - کما نأمرهم بالصلاة، فالزمه، فانه لم یلزمه عبد فشقی؛
ای ابا هارون! ما بچه های خود را همان طور که به نماز امر می کنیم، به تسبیح حضرت فاطمه (س) نیز امر می کنیم تو نیز بر آن مداومت کن، زیرا بنده شقی (و بدبخت معنوی) بدان پای بند نمی شود.
(فروع کافی، کتاب الصلاة ص 343، ح 13)

902 - گفتن تسبیح قبل از خواب

قال الصادق - علیه السلام -:
تسبیح فاطمةالزهراء، علیهاالسلام - اذا اخذت مضجعک، فکبر الله اربعاً و ثلاثین، واحمده ثلاثاً و ثلاثین، و سبحه ثلاثاً و ثلاثین، و تقرأ آیة الکرسی و المعوذتین و عشر آیات من اول الصافات و عشراً من آخرها؛
(یکی از جاهایی که) تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) (گفتن آن وارد است) هنگامی است که به خوابگاه خود رفتی، سی و چهار بار الله اکبر بگو و سی و سه بار الحمدالله و سی و سه بار سبحان الله و آیةالکرسی و معوذتین را قل اعوذ برب الفلق، و قل اعوذبرب الناس؛ و ده آیه از اول سوره صافات و ده آیه از آخر آن را بخوان.
(اصول کافی، ج 2، ص 536)