فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

899 - آمین گفتن

قال الصادق - علیه السلام -:
الداعی و المؤمن شریکان؛
دعا کننده و آمین گوینده در اجر و استجابت دعای شان شریک هستند (یکسانند).
(المواعظ العددیه، ج 342)

900 - تأثیر تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
من سبح الله فی دبر الفریضة تسبیح فاطمة الزهراء - علیهاالسلام - مائة مرة و اتبعها بلا اله الا الله غفر الله له؛
هر کس بعد از نماز واجب با تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) صد بار به تسبیح خدای متعال بپردازد و به دنبال آن لا اله الا اللهبگوید، خداوند او را مشمول مغفرت خود می کند.
(فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة، باب دعا، نماز 70 - ص 342)

901 - نجات از شقاوت با گفتن تسبیح فاطمه (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
یا ابا هارون! انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة - علیهاالسلام - کما نأمرهم بالصلاة، فالزمه، فانه لم یلزمه عبد فشقی؛
ای ابا هارون! ما بچه های خود را همان طور که به نماز امر می کنیم، به تسبیح حضرت فاطمه (س) نیز امر می کنیم تو نیز بر آن مداومت کن، زیرا بنده شقی (و بدبخت معنوی) بدان پای بند نمی شود.
(فروع کافی، کتاب الصلاة ص 343، ح 13)