فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

898 - تسبیح هنگام خواب

قال الصادق - علیه السلام -:
من باب علی تسبیح فاطمة - علیهاالسلام - کان من الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات؛
هر کس شب را با تسبیح فاطمه (س) سپری کند (و هنگام خواب تسبیح گوید) از مردان و زنانی باشد که خدا را زیاد یاد می کنند.
(سفینةالبحار، ج 1 ص 593)

899 - آمین گفتن

قال الصادق - علیه السلام -:
الداعی و المؤمن شریکان؛
دعا کننده و آمین گوینده در اجر و استجابت دعای شان شریک هستند (یکسانند).
(المواعظ العددیه، ج 342)

900 - تأثیر تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
من سبح الله فی دبر الفریضة تسبیح فاطمة الزهراء - علیهاالسلام - مائة مرة و اتبعها بلا اله الا الله غفر الله له؛
هر کس بعد از نماز واجب با تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) صد بار به تسبیح خدای متعال بپردازد و به دنبال آن لا اله الا اللهبگوید، خداوند او را مشمول مغفرت خود می کند.
(فروع کافی، ج 3، کتاب الصلاة، باب دعا، نماز 70 - ص 342)