فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

893 تعقیبات نماز صبح

قال الصادق - علیه السلام -:
الجلوس بعد صلاة الغداة فی التعقیب و الدعاء حتی تطلع الشمس ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض؛
هر کس بعد از نماز صبح برای تعقیب و دعا تا طلوع خورشید بنشیند، بهتر از در نور دیدن زمین، روزی را جلب می کند.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 10 35)

894 - درخواست نامشروع در دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
یا صاحب الدعاء! لا تسئل ما لا یکون و لا یحل؛
ای دعاکننده! چیزی را که نشدنی و حرام است از خداوند درخواست مکن (چون به اجابت نمی رسد).
(عدةالداعی، ص 140)

895 - دوری شیطان با گفتن تسبیح فاطمه (س)

قال الباقر - علیه السلام -:
من سبح تسبیح فاطمة - علیهاالسلام - ثم استغفر غفر له، و هی مائة باللسان، و الف فی المیزان، و یطرد الشیطان، و یرضی الرحمان؛
هر کس که تسبیح حضرت فاطمه (س) را به جای آورد و پس از آن استغفار کند مورد مغفرت قرار می گیرد و آن تسبیح به زبان، صد مرتبه است و در میزان (اعمال) هزار خواهد بود و شیطان را دور کرده و خدای رحمان را خشنود می نماید.
(وسائل الشیعه، ج 4، ص 1023، ح 3)