فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

890 - بلند نمودن دستها هنگام دعا

روی ان رسول الله - صلی الله علیه و آله -
کان اذا مد یدیه فی الدعاء لم یرد هما حتی یمسح بهما وجهه؛
روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام دعا دستهایش را بلند می کرد و پس از دعا به صورت خود می کشید.
(المواعظ العددیه، باب 10، فصل 8)

891 - لقمه حرام مانع استجابت دعا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
من اکل لمقة حرام لم تقبل له صلوة اربعین لیلة و لم یستجب له دعوة اربعین صباحاً؛
کسی که لقمه حرام بخورد، نماز چهل شب او قبول نمی شود، و دعای چهل روز او به اجابت نمی رسد.
(دارالسلام، نوری، ج 4 ص 213)

892 - نحوه گفتن تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
فی تسبیح فاطمة - علیها السلام - تبدأ بالتکبیر اربعاً و ثلاثین، ثم التحمید ثلاثاً و ثلاثین ثم التسبیح ثلاثاً و ثلاثین؛
در تسبیح فاطمه (س) با تکبیر (الله اکبر) شروع کرده و سی و چهار مرتبه بگوی، پس از آن سی و سه بار تحمید (الحمد لله) و سپس سی و سه مرتبه تسبیح (سبحان الله).
(وسائل الشیعه، ج 4 ص 1025 ج 2، فروع کافی، کتاب الصلاة، ص 342)