فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

888 - شروط استجابت دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
للدعاء شروط اربعة: الاول: احضار النیة، الثانی، اخلاص السریرة الثالث: معرفة المسئول، الرابع: الانصاف فی المسألة؛
برای دعا چهار شرط است:
1 - حضور قلب.
2 - اخلاق باطن.
3 - شناخت و معرفت خدا.
4 - رعایت انصاف در سوال.
(المواعظ العددیه، ص 126)

889 - دعا در حال دل شکستن

قال الصادق - علیه السلام -:
اذ رق احدکم فلیدع فان القلب لا یرق حتی یخلص؛
وقتی دل شما شکست دعا کنید، زیرا دل تا خالص نگردد نمی شکند. (بحارالانوار، ج 93، ص 345)

890 - بلند نمودن دستها هنگام دعا

روی ان رسول الله - صلی الله علیه و آله -
کان اذا مد یدیه فی الدعاء لم یرد هما حتی یمسح بهما وجهه؛
روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام دعا دستهایش را بلند می کرد و پس از دعا به صورت خود می کشید.
(المواعظ العددیه، باب 10، فصل 8)