فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

887 - دعا و درمان

قال الصادق - علیه السلام -:
علیک بالدعاء فان فیه شفاء من کل داء؛
برتو باد به دعا، زیرا دعا درمان هر دردی است.
(میزان الحکمه، ج 3 ص 248)

888 - شروط استجابت دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
للدعاء شروط اربعة: الاول: احضار النیة، الثانی، اخلاص السریرة الثالث: معرفة المسئول، الرابع: الانصاف فی المسألة؛
برای دعا چهار شرط است:
1 - حضور قلب.
2 - اخلاق باطن.
3 - شناخت و معرفت خدا.
4 - رعایت انصاف در سوال.
(المواعظ العددیه، ص 126)

889 - دعا در حال دل شکستن

قال الصادق - علیه السلام -:
اذ رق احدکم فلیدع فان القلب لا یرق حتی یخلص؛
وقتی دل شما شکست دعا کنید، زیرا دل تا خالص نگردد نمی شکند. (بحارالانوار، ج 93، ص 345)