فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

881 - مغز عبادت

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
الدعاء مخ العبادة؛
دعا مغز عبادت است.
(میزان الحکمه، ج 3، ص 247)

882 - دعا و اجابت الهی

قال علی - علیه السلام -:
من دعا الله اجابه؛
هرکه خدا را بخواند، خداوند او را پاسخ گوید.
(غررالحکم، ص 295)

883 - دعا برای دیگران

قال الصادق - علیه السلام -:
من قدم اربعین رجلا من اخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجیب له فیهم و فی نفسه؛
هر کس برای چهل تن از برادران (دینی) خود دعا کند و سپس برای خود دعا کند، خدا، دعای او را در حق آنان و او مستجاب کند.
(المواعظ العددیه، ص 274)