فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

878 - مدام در خانه خدا زدن

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
ان المصلی لیقرع باب الملک و انه من یدم قرع الباب یوشک ان یفتح له؛
به درستی که نمازگزار در خانه خداوند را می زند و کسی که پیوسته دری را بکوبد، عاقبت آن درب به روی او باز خواهد شد.
(نهج الفصاحه، ص 827)

879 - تعلیم تسبیح فاطمه زهرا (س)

قال الباقر - علیه السلام -:
ما عبدالله بشی ء من التحمید افضل من تسبیح فاطمة و لو کان شی ء افضل من لنحله رسول الله - صلی الله علیه و آله - فاطمة علیها السلام؛
خداوند به چیزی برتر از تسبیح فاطمه (ع) حمد و ستایش نشد و اگر چیزی برتر از آن بود، هر آینه رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را به فاطمه زهرا (س) می بخشید (می آموخت).
(وسائل الشیعه، ج 4 ص 1024).

880 - سپر مؤمن

قال علی - علیه السلام -:
الدعاء ترس المؤمن؛
دعا سپر مؤمن است.
(میزان الحکمه، ج 3 ص 247)