فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

870 - تسبیح تربت

قال الصادق - علیه السلام -:
السجود علی طین قبر الحسین - علیه السلام - ینور الی الارض السابعة و من کان معه سبحه من طین قبر الحسین - علیه السلام - کتب مسبحاً و ان لم یسبح بها...؛
سجده بر تربت قبر حسین (ع) تا زمین هفتم را نور باران می کند، و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام با خود داشته باشد، تسبیح گوی حق محسوب می شود، گرچه با آن تسبیح نگوید.
(من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 268 و سائل الشیعه ج 3 ص 608)

871 - دعا بعد از نماز

قال الباقر - علیه السلام -:
فاذا فرغت من الصلاة المکتوبة فانصب الی ربک فی الدعاء او ارغب الیه فی المسألة؛
هرگاه از نماز واجب فارغ شدی، به دعا به سوی پروردگارت بپرداز و رغبت کن به سوی پروردگارت به سوال و درخواست.
(مجمع البیان، ج 10 ص 509)

872 - استجابت دعا در چهار موقع

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
تفتح ابواب السماء و یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن: عندالتقاء الصفوف فی سبیل الله و عند نزول الغیث و عند اقامة الصلاة وعند رؤیة الکعبة؛
چهار موقع درهای آسمان را بگشایند و دعاها رامستجاب کنند:
1 - هنگام تلاقی صفوف مبارزان در راه خدا.
2 - هنگام نزول باران.
3 - هنگام نماز.
4 - هنگام دیدار کعبه.
(نهج الفصاحه، ص 1168)