فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

861 - دعای نمازگزار

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
ثلاثه مواطن لا ترد فیها دعوة عبد: رجل یکون فی بریة حیث لا یراه احد الا الله فیقوم فیصلی و رجل یکون معه فئة فیقر عنه اصحابه فبثبت و رجل یقوم من آخر اللیل؛
سه مورد است که دعای کسی در آن رد نمی شود: یکی آن مردی که در بیابان باشد و کسی جز خدا او را نمی بیند برخیزید و نماز گزارد. دیگر آن مردی که با گروهی در جنگ باشد و یاران وی بگریزند و او استوار ماند. سوم آن که مرد در آخر شب برای عبادت برخیزد.
(کنزالعمال، ج 2 - ص 102، ص 3336)

862 - فضیلت والای دعای متصل به نماز

قال علی - علیه السلام -:
من جلس فی مصلاة ثانیاً رجلیه یذکر الله - تبارک الله و تعالی - و کل الله - عزوجل - به ملکاً یقول: ازدد شرفاً تکتب لک الحسنات و تمحی عنک السیئات و تبنی لک الدرجات حتی ینصرف؛
کسی که درجایگاه نمازش بنشیند، و به ذکر خدای تعالی و به تعقیبات بپردازد خداوند فرشته ای را بر او مأمور و موکل می گرداند که به وی می گوید: ای نمازگزاری که مشغول به دعا هستی، به شرف و کرامت و فضیلت خود بیفزا (یعنی بیشتر و زیادتر دعا کن) که از برای تو حسنات ثبت می گردد و سیئات و بدیهایت محو و نابود می شود و درجات برای تو افزون می گردد و این گفتگو ادامه دارد تا وقتی که او از دعا و تعقیباتش فارغ شود.
(دعائم الاسلام، ج 1 ص 165).

863 - امام کاظم (ع) مشغول تعقیب نماز

موسی بن جعفر - علیه السلام - انه یصلی الفجر فیعقب الی ان تطلع الشمس ثم یسجد سجدة، فلا یزال ساجداً حتی تزول الشمس و قد و کل من یترصد اوقات الصلاة فاذا اخبره و ثب یصلی من غیر تجدید وضوء؛
امام موسی کاظم (ع) وقتی نماز صبح را به جا می آورد تا طلوع آفتاب مشغول تعقیب و ذکر خدا می شد و سالهایی که در زندان بود، غالباً پس از نماز سر به سجده می گذاشت و تا نزدیک ظهر به دعا و ذکر حمد مشغول بود و چون فرا می رسید بر می خاست و بدون (نیاز به) تجدید وضو به نماز می ایستاد.
(بحارالانوار، ج 48 ص 107)