فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

859 - وقت استجابت دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعدالمغرب؛
دعا در چهار وقت به اجابت می رسد: 1 - در نماز وتر 2 - پس از نماز صبح 3 - بعد از نماز ظهر 4 - پس از مغرب
(بحارالانوار، 85، ص 324 روضةالمتقین، ج 12 ص 38).

860 - نماز و اجابت دعا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
من ادی فریضة فله عند الله دعوة مستجابه؛
هر کس نماز واجبی را به جای آورد یک دعای مستحب نزد خدا خواهد داشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 321).

861 - دعای نمازگزار

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
ثلاثه مواطن لا ترد فیها دعوة عبد: رجل یکون فی بریة حیث لا یراه احد الا الله فیقوم فیصلی و رجل یکون معه فئة فیقر عنه اصحابه فبثبت و رجل یقوم من آخر اللیل؛
سه مورد است که دعای کسی در آن رد نمی شود: یکی آن مردی که در بیابان باشد و کسی جز خدا او را نمی بیند برخیزید و نماز گزارد. دیگر آن مردی که با گروهی در جنگ باشد و یاران وی بگریزند و او استوار ماند. سوم آن که مرد در آخر شب برای عبادت برخیزد.
(کنزالعمال، ج 2 - ص 102، ص 3336)