فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

858 - دعای بعد از نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
من صلی صلوة و عقب الی اخری فهو ضیف الله و حق علی الله ان یکرم ضیفه؛
هر که نماز فریضه کند و بعد از آن تعقیب بخواند تا نماز دیگر (یعنی به خواندن دعاهایی که بعد از نماز باید خواند و قرائت قرآن و غیره مشغول گردد تا وقت نماز دیگر) پس آن بنده مهمان خدا می باشد و حق است بر خدای - عزوجل - اینکه اکرام کند مهمان خود را.
(بحارالانوار، ج 85 ص 322).

859 - وقت استجابت دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعدالمغرب؛
دعا در چهار وقت به اجابت می رسد: 1 - در نماز وتر 2 - پس از نماز صبح 3 - بعد از نماز ظهر 4 - پس از مغرب
(بحارالانوار، 85، ص 324 روضةالمتقین، ج 12 ص 38).

860 - نماز و اجابت دعا

قال رسول الله - صلی الله علیه و آله -
من ادی فریضة فله عند الله دعوة مستجابه؛
هر کس نماز واجبی را به جای آورد یک دعای مستحب نزد خدا خواهد داشت.
(بحارالانوار، ج 85، ص 321).