فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

857 - نماز و دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله - عزوجل - فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات؛
همانا خداوند نمازهای پنجگانه را در بهترین ساعتها بر شما واجب کرد، بنابراین بعد از نمازها دعا کنید.
(بحارالانوار، ج 85، ص 320)

858 - دعای بعد از نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
من صلی صلوة و عقب الی اخری فهو ضیف الله و حق علی الله ان یکرم ضیفه؛
هر که نماز فریضه کند و بعد از آن تعقیب بخواند تا نماز دیگر (یعنی به خواندن دعاهایی که بعد از نماز باید خواند و قرائت قرآن و غیره مشغول گردد تا وقت نماز دیگر) پس آن بنده مهمان خدا می باشد و حق است بر خدای - عزوجل - اینکه اکرام کند مهمان خود را.
(بحارالانوار، ج 85 ص 322).

859 - وقت استجابت دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
یستجاب الدعاء فی اربعة مواطن: فی الوتر و بعد الفجر و بعد الظهر و بعدالمغرب؛
دعا در چهار وقت به اجابت می رسد: 1 - در نماز وتر 2 - پس از نماز صبح 3 - بعد از نماز ظهر 4 - پس از مغرب
(بحارالانوار، 85، ص 324 روضةالمتقین، ج 12 ص 38).