فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

856 - تسبیح حضرت فاطمه (س)

قال الصادق - علیه السلام -:
من سبح تسبیح فاطمة - علیها السلام - قبل ان یثنی رجله من صلوة الفریضة غفر له؛
کسی که در نمازهای فریضه، پس از سلام نماز و قبل از حرکت از مصلی، خداوند را به تسبیح فاطمه زهرا - سیدة النساء العالمین - تسبیح کند آمرزیده می شود.
(دعائم الاسلام، ج 1 ص 168)

857 - نماز و دعا

قال الصادق - علیه السلام -:
ان الله - عزوجل - فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات؛
همانا خداوند نمازهای پنجگانه را در بهترین ساعتها بر شما واجب کرد، بنابراین بعد از نمازها دعا کنید.
(بحارالانوار، ج 85، ص 320)

858 - دعای بعد از نماز

قال الصادق - علیه السلام -:
من صلی صلوة و عقب الی اخری فهو ضیف الله و حق علی الله ان یکرم ضیفه؛
هر که نماز فریضه کند و بعد از آن تعقیب بخواند تا نماز دیگر (یعنی به خواندن دعاهایی که بعد از نماز باید خواند و قرائت قرآن و غیره مشغول گردد تا وقت نماز دیگر) پس آن بنده مهمان خدا می باشد و حق است بر خدای - عزوجل - اینکه اکرام کند مهمان خود را.
(بحارالانوار، ج 85 ص 322).