فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

آیات:

70 - تعقیب نماز

فاذا قضیتم الصلوة فاذکروا الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلوة ان الصلوة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً:
و هنگامی که نماز را به پایان رسانیدید، خدا را یاد کنید در حال ایستادن و نشستن و به هنگامی که به پهلو خوابیده اید، و هر گاه آرامش یافتید (و حالت خوف زایل گشت) نماز را به (صورت معمول) انجام دهید، زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای مؤمنان است.
(سوره نساء، آیه 103)

71 - اجابت از طرف خداوند

ادعونی استجب لی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین:
مرابخوانید که شما را اجابت خواهم کرد، آنان که از پرستش من سر باز می زنند، بزودی در حالی که خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد.
(سوره مؤمن آیه 60)