فهرست کتاب


جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، جلد دوم

عباس عزیزی‏

مقدمه

ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلوة: کسانی که کتاب خدا را تلاوت می کنند و نماز به پای می دارند.
فاطر / 26
سپاس خداوندی را که طبیب نفوس و زنده کننده جان ها، و دانای رازهای درونی دل ها و شفا بخش آنها است خداوندی که بندگان پاک و مخلص خویش را به راه راست، هدایت و راهنمایی فرمود.
و صلوات و سلام بر صراط استوار و تجلی گاه کامل خداوند، یعنی محمد (ص) مؤید به قرآن که وی را برای شفای دردها و بیماری های انسان ها در طول زمان طبیبی دوم قرار داده است و همچنین تا شب و روز باقی اند بر خاندان پاک و فرزندان وی که ستارگان تابناک آسمان امامت، و معصوم از هر کژی و ناراستی اند و همه طبیبان ارواح انسان ها و داعیان خلق به سوی دارالسلام می باشد، درود باد.
کتابی که در دسترس شما قرار می گیرد، جلد، دوم جامع آیات و احادیث موضوعی نماز است که حاصل سعی مستمر این بنده می باشد شیوه این کتاب مثل جلد اول است و جلد اول شامل چهارده فصل و جلد دوم شامل بیست و یک فصل است امکان دارد در جلد اول و دوم احادیثی تکراری باشد، و آن هم به خاطر تکمیل شدن فصل ها می باشد.
از خداوندی که همه امور به دست نیرومند اوست، عاجزانه خواستارم که توفیق اتمام سایر مجلدات را به این بنده ناچیز ارزانی فرماید.
از دوست دانشمندم، حجةالسلام و المسلمین سید حسین اسلامی - دامت برکاته - که در امر ویراستاری این مجموعه یاری ام نمودند صمیمانه سپاسگزارم و از خداوند بزرگ برای ایشان پاداش نیکو مسألت دارم.
عباس عزیزی اراکی
حوزه علمیه قم
تابستان 1357

فصل پانزدهم: تعقیبات نماز

آیات: