فهرست کتاب


اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی و غرب شناسی

موسی نجفی‏

مقدمه چاپ سوم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله
با عنایت و لطف الهی سومین چاپ این اثر در اختیار اهل دانش قرار می گیرد. بنا به دلایلی که تسریع در طبع سوم اثر حاضر را نیز موجب شده است، از هرگونه تغییر و توضیحی در متن خودداری گردید. از طبع نخست و دوم اثر، چنین دریافته شد که غالب خوانندگان کتاب را پژوهندگان جوان - بخصوص دانشجویان و طلاب در دانشگاهها و حوزه ها و نیز جوانان پر شور و علاقه مند به سرنوشت انقلاب اسلامی تشکیل می دهند. پژوهندگان جوان - بخصوص دانشجویان و طلاب در دانشگاهها و حوزه ها و نیز جوانان پر شور و علاقه مند به سرنوشت انقلاب اسلامی تشکیل می دهند. پژوهشگران شعب علوم انسانی بویژه دوشاخه علوم اجتماعی، یعنی علوم سیاسی و تاریخ نیز حساسیت در خور توجهی نسبت به موضوعات مطروحه در دو بعد اندیشه سیاسی و تاریخ تحولات ابراز داشتند.
از مجموع نظریات و پیشنهادات می توان استنباط نمود که جامعه ایرانی در تطبیق دو حوزه اندیشه دینی و سکولاریسم، خواهان تداوم این گونه مباحث است و هر تحقیقی را در این حوزه و حوزه های مشابه آن، با دقت و تعمق خاصی دنبال می نماید، و این موضوع، به خودی خود، وظیفه کسانی را که می خواهند در این مسیر گام نهند و اندیشه کنند، سنگینتر و حساستر می نماید.
والسلام
موسی نجفی
مهر 1377

مقدمه چاپ دوم

بسم الله الرحمن الرحیم
درود و سلام و ثنا به خاتم رسل محمد مصطفی (ص) و عترته الطیبین الطاهرین المعصومین، و حمد و سپاس ایزد پاک را که توفیق را رفیق راهمان فرمود تا طبع دوم این اثر در زمانی انجام پذیرد که جامعه اسلامی ایران در آستانه ورود به سومین دهه حیات طیبه خود قرار دارد و بیش از پیش به ضرورت ریشه یابی و فهم دقیق مباحث مطروحه نیازمند است.
بی شک مسئله سکولاریسم و سکولاراسیون از جمله مهمترین مسائلی است که گاه به شکلی پر راز و رمز و گاه به صورتی آشکارا به مقابله با اندیشه الهی ناب شیعی برخاسته است؛ اگر چه این تقابل سکولاریسم با دین و دین باوری و دین مداری در سده اخیر و بخصوص دو دهه گذشته همواره وجود داشته است ولی به نظر می رسد نه تنها در آینده نزدیک نحوه این مقابله و تعارض گسترده تر و شدیدتر می شود، بلکه به دلیل قرائن و دورنماهای قابل ادراک از جریان التقاط فرهنگی، با مخدوش شدن برخی مرزها و حدود، ابهامهایی را نیز در ظهور افق حقیقت در پی خواهد داشت.
به هر تقدیر، اهمیت دقت و تأمل در تاریخ تحول و تفکر، در این فضای ابهام آلود، می تواند روشناییهایی را ایجاد نماید و مبین ملاکها و ترازهایی باشد که به طور شفاف افق این ضدین را در عصر حاضر و دهه آتی بهتر نشان دهد.
اثر حاضر نمی تواند مدعی باشد که توانسته است به ترسیم همه مسائل و حدود آنچه که در این زمینه نیاز است نائل آید؛ ولی آغاز کردن و ایجاد زمینه های تو در این باره، مقوله ای است که شاید خالی از فایده نباشد و محتملا می تواند روزنه هایی، هر چند کوچک، برای شناخت حقیقت ایجاد نماید.
موسی نجفی
ربیع الاول 1418، تابستان 1377

مقدمه چاپ اول

بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلّ اللّه علی محمّد و آله و الطیّبین الطّاهرین المعصومین
اهمیت شناخت تاریخ اندیشه و تحولات آن در تاریخ اجتماعی و سیاسی، بر اهل تحقیق پوشیده نیست؛ خاصه اگر آن اندیشه تاریخی توانسته باشد حضور و وجود خود را در طول دهه های متمادی در متن و ماهیت روند حرکت جامعه در سطح یکی از علل فاعلی جلوه گر کرده باشد. بررسی نگرش ایرانیان به مجموعه ارزشها، فرهنگ، آداب و جلوه های غرب و بطور کلی تمدن مغرب زمین، از جمله مسائل و موضوعاتی است که در طول یکصد سال گذشته اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته است. با توجه به مطالب گفته شده، این تحقیق در مجموع پیرامون چند محور به بحث می پردازد: