درسنامه اخلاق برای طلاب پایه سوم

نویسنده : مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه

مقصد بیست و پنجم: صفح و ضد آن: انتقام

فصل اول: [ثمرات صفح و مضرات انتقام

]
از بزرگترین کمالات انسانی تجاوز از اشخاصی است که به او بدی کردند. و صفت عفو و تجاوز، از صفات جمالیه حق تعالی است که اتصاف به آن تشبه به مبادی عالیه است. کسی که تحت تربیت رب العالمین واقع و مربوب ذات مقدس حق تعالی شد، باید در او از صفات جمال حق (جل و علا) جلوه ای حاصل شود، و مرآت جمال جمیل الهی گردد. از بزرگترین اوصاف حق، رحمت بر عباد تجاوز از سیئات و عفو از خطیئات است.
اگر در انسان حظی از این اوصاف نباشد، در جواب سؤال قبر - که وقت بروز سرائر است - نتواند گفت: ربی الله آنگاه که سؤال شود: من ربک(704)؛ زیرا انتخاب این اسم در بین اسما، اشارت به آن شاید باشد که تحت تربیت کی بودی، و دست قدرت کی در تو متصرف بود در حیات دنیاوی؟ پس اگر انسان تحت ربوبیت ذات مقدس حق تربیت شده، و ظاهر و باطنش مربی به آن تربیت باشد، جواب تواند دهد. و گرنه، یا جواب ندهد یا ربی الشیطان و ربی النفس الأماره شاید بگوید.
ریشه صفح و تجاوز، از ترک حب دنیا و نفس، آب می خورد؛ چنانکه انتقام و غضب بی مورد - که در این مقام مقصود است - از حب دنیا و نفس و اهمیت دادن به مآرب دنیایی ریشه می گیرد.
از این بیان معلوم شد که صفح از جنود عقل و رحمان و از لوازم فطرت مخموره. و ضد آن انتقام از جنود جهل و ابلیس و از لوازم فطرت محجوبه است؛ زیرا آنان که به فطرت اصلیه و روحانیت فطریه خود باقی هستند، از آلودگی به محبت دنیا و نفس مبری و از تکالب - که از خواص نفس سبعی است - عاری هستند.
اما محتجبین به حجاب طبیعت، چون سر و کار با آمال نفسانیه و مطلوبات طبیعیه دارند، بر سر جیفه آن تکالب کنند، و قوه غضب خود را در راه طبیعت خرج کنند، و وسائلی را که خدای تعالی برای خلاص از دام دنیا و طبیعت به آنها داده، با همان وسائل در دام آن افتند، و به نعمتها و امانتهای خدایی خیانت کنند، و دست ناپاک نفس أماره را بر آنها دراز کنند.

فصل دوم: بعضی از احادیث شریفه در این باب

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : علیکم بالعفو؛ فان العفو لا یزید العبد الا عزا، فتعافوا یعزکم الله.
و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی خطبه: ألا أخبرکم بخیر خلائق الدنیا و الاخره؟ العفو عمن ظلمک، و تصل(705) من قطعک، و الاحسان الی من اساء الیک و اعطاء من حرمک(706).
عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا یکونن أخوک علی قطیعتک أقوی منک علی صلته، و لا علی الاساء الیک أقدر منک علی الاحسان الیه(707).
احادیث شریفه درباره عفو از ظالم و کظم غیظ بسیار است، از آن جمله درباره کظم غیظ: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): من أحب السبیل الی الله عزوجل جرعتان: جرعه غیظ تردها بحلم، و جرعه مصیبه تردها بصبر(708).
و عن النبی (صلی الله علیه و آله):
یا علی! أوصیک بوصیه فاحفظها، فلا تزال بخیر ما حفظت وصیتی،
یا علی! من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه، أعقبه الله یوم أمنا و ایمانا یجد طمعه...(709).
ما اینجا این جزو از شرح حدیث را خاتمه می دهیم، و تتمه آن را با خواست خدا در مجلد دیگر قرار می دهیم(710)، و از خدای تعالی توفیق اتصاف و تحقق به جنود عقل و احتزار و تبری از جنود شیطان و جهل می طلبم. و الحمدالله أولا و آخرا و ظاهراً و باطناً.
به اتمام رسید این جلد در روز دوم شهر رمضان المبارک هزار و سیصد و شصت و سه در قصبه محلات، در ایامی که به واسطه گرمای هوا از قم به آنجا مسافرت کرده بودم. والسلام.

...................) Anotates (.................
1) ابتدا دفتر تألیف و نشر متون درسی حوزه و سپس متون نامیده شد که برگرفته از مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه است.
2) خلاصه این اثر، که آن را تقریرات دروس اخلاق نامیده ایم، به منظور مطالعه - نه تدریس - در اخلاق (3) گنجانده شده است.
3) واقع در ابتدای 45 متری عمار یاسر، از سمت خیابان انقلاب (چهارمردان).
4) نهضت امام خمینی، ج 1، ص 39 - 40، با تلخیص و اندکی تصرف در عبارت.
5) صحیفه امام، ج 3، ص 183.
6) آثار الحجه، ج 2، ص 44 - 45.
7) حشر (59): 18.
8) گنجینه دانشمندان، ج 1، ص 188 - 189.
9) علل گرایش به مادیگری، ص 10.
10) شرح اربعین، ص 545 - 546. نیز رک: ص 592، 625، 635.
11) آداب الصلاه، ص 48.
12) آداب الصلاه، ص 291.
13) آداب الصلاه، ص 304. نیز رک: ص 15، 123، 173، 250، 334.
14) شرح جنود عقل و جهل، ص 166، نیز رک: ص 15، 123، 173، 250، 334.
15) آداب الصلاه، ص 75.
16) الکافی، ج 1، ص 15.
17) شرح حدیث جنود و عقل و جهل، ص 429.
18) شرح حدیث جنود و عقل و جهل، ص 123، 105.
19) همچنان که فاقد خاتمه است که مؤلف در مقدمه شرح حدیث جنود عقل و جهل، وعده آن را داده است (شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 5).
20) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 245 - 246.
21) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 155.
22) شرح حدیث جنود عقل و چهل، ص 23 ... بیان آن با مقدماتش محتاج به افراد رساله جداگانه
است لعل الله یحدث بعد ذلک أمراً و توفیق عنیت فرماید که به آن نایل شویم
23) شرح حدیث جنود و عقل و جهل، ص 7 - 14.
24) صحیفه امام، ج 3، ص 292 - 293.
25) رک: شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 76 -77؛ شرح اربعین، ص 127 - 128، 182 - 184؛ آداب الصلاه، ص 116 - 119.
26) شرح جنود عقل و جهل، ص 79 - 82. با تلخیص. نیز رک: ص 303، 380 - 381، 395.
27) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 51با تلخیص. نیز رک: آداب الصلاه، ص 206 - 208؛ شرح اربعین، ص 510 - 512، با تلخیص.
28) شرح اربعین، ص 510، با تلخیص.
29) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 340 - 344 با تلخیص.
30) شرح اربعین، ص 90 - 92، با تلخیص.
31) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 87 - 95، با تلخیص.
32) شرح حدیث جنود عقل و جهل،ص 201 - 203، با تلخیص، نیز رک: آداب الصلاه، ص 14، 93.
33) شرح حدیث جنود و عقل و جهل، ص 413 - 414.
34) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 67 - 71.
35) شرح اربعین، ص 66 - 67، با تلخیص، نیز رک: ص 100، 532.
36) آداب الصلاه، ص 35 - 36، با تلخیص.
37) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 377 - 378، با تلخیص، نیز رک: ص 272 - 274.
38) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 253 - 256، با تلخیص.
39) آداب الصلاه، ص 48 - 52، باتلخیص.
40) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 104 - 107، با تلخیص نیز رک: شرح اربعین، ص 208
41) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 203 - 204، با تلخیص. نیز رک: آداب الصلاه: ص 377 - 379.
42) شرح اربعین، ص 665، با تلخیص، نیز رک: ص 379 - 390.
43) آداب الصلاه، ص 166 - 168، با تلخیص نیز رک: صحیفه امام، ج 20، ص 155.
44) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 63 - 64، با تلخیص.
45) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 403 - 404، با تلخیص.
46) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 403 - 404، با تلخیص.
47) شرح اربعین، ص 75 - 76.
48) آداب الصلاه، ص 379، با تلخیص.
49) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 154 - 155.
50) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 267 - 268.
51) شرح اربعین، ص 91.
52) شرح اربعین، ص 97، با تلخیص، نیز رک: ص 390.
53) رک: شرح اربعین، ص 6.

54) شرح اربعین، ص 76، با تلخیص.
55) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 85 - 86، با تلخیص.

56) شرح اربعین، ص 379 - 380، با تلخیص.
57) از قرار مسموع حضرت امام نمی خواستند چیزی از وجوه شرعی صرف نشر آثار خود کنند.

58) صحیفه امام، ج 1، ص هشت - ده، مقدمه.
59) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 23.

60) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 41.
61) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 28.

62) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 319.
63) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 29.

64) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 187.
65) آداب الصلاه، ص 346، با تلخیص.

66) شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 20، با تلخیص.
67) گفتنی است که تصرفات و اصلاح مقرر محترم با اذن و تأیید حضرت امام بوده است. وی به مناسبتی گوید: ... در این نطق برخی نارساییها از نظر عبارت وجود داشت که طبق اجازه ای که امام از نجف اشرف در زمینه حک و اصلاح بیاناتشان دارم، بدون آنکه به معنی لطمه ای وارد شود، آن را برطرف ساختم نهضت امام خمینی، ج 2، ص 156، پانوشت).
68) مستفاد از دو آیه شریفه: فوقیهم الله شر ذلک الیوم و لقیهم نضره و سرورا و سقیهم ربهم شرابا طهورا (سوره انسان (76): 11، 21).
69) دیوان الشریف الرضی، ج 2، ص 201 - 207.
70) یعنی مرحوم آیه الله سید علی شوشتری (قدس سره) (م 1283 ق).

71) بحار الانوار، ج 16، ص 210، الباب 9.
72) مریم (19): 96.

73) قال امیر المؤمنین (علیه السلام):لما وجهنی رسول الله (صلی الله علیه و آله) الی الیمن، قال: یا علی لاتقاتل أحدا حتی تدعوه الی الاسلام وایم الله لان یهدی الله (عزوجل) علی یدیک رجلا خیرلک مما طلعت علیه الشمس و غربت و لک ولاوه. (الکافی، ج 5، 36، باب الدعاء الی الاسلام قبل القتال، ح 2).
74) الکافی، ج 1، ص 36، 41 - 42، 44، 46، 48، کتاب فضل العلم، ابواب: صفه العلماء، بذل العلم، النهی عن القول بغیر علم، استعمال العلم، المستأکل بعمله و المباهی به، لزوم الحجه علی العالم.النوادر.
75) وسائل شیعه، ج 27، ص 20 - 31، 136 - 175، أبواب صفات القاضی، الباب 4، 11، 12.
76) عن جمیل بن دراج، قال سمعت ابا عبدالله (علیه الاسلام) یقول: اذابلغت النفس هاهنا - و
أشاره بیده الی حلقه - لم یکن للعالم توبه، ثم قرأ: انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله
(الکافی، ج 1، ص 47، باب لزوم الحجه علی العالم...، ح 3).
77) عن حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال: یاحفص، یغفرللجاهل سبعون ذنبا قبل أن یغفر للعالم ذنب واحد (الکافی، ج 1، ص 47، باب لزوم الحجه علی العالم...، ح 1).
78) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): صنفان من أمتی اذا صلحا صلحت أمتی، و اذا فسدت أمتی، قیل: یا رسول الله و من هما؟ قال (صلی الله علیه و آله): الفقهاء و الامراء (الخصال،
ج 1، ص 37، باب الاثنین، ح 12؛ تحف العقول، ص 50).
79) عن سلیم بن قیس الهلالی، قال: سمعت امیرالمؤمنین (علیه السلام) یحدث عن النبی (صلی الله علیه و اله) انه قال فی کلام له: العلماء رجلان: رجل عالم اخذ بعلمه فهذا تاج، و عالم تارک لعلمه فهذا هالک، و ان اهل النار لیتاذون من ریح العالم التارک لعلمه (الکافی، ج 1، ص 44، باب استعمال العلم، ح 1).
80) شرح غررالحکم، ج 4، ص 109، ح 5472: زله العالم نفسد عوالم.

81) یعنی مرحوم آیه الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (قدس سره) (1276 - 1355 ق).
82) کلمات مکنونه، ص 123.

83) ص (38): 64.
84) علم الیقین، ج 2، ص 971.

85) آل عمران (3): 182.
86) کهف (18): 49.

87) زلزله (99): 7 - 8.
88) فصلت (41): 21.

89) نبأ(78): 23.
90) مجمع البیان، ج 10، ص 424؛ ذیل آیه 23 از سوره نبأ(78).

91) مجادله (58): 22.
92) بحارالانوار، ج 94، ص 97 - 99، الباب 32، ح 13؛ مفاتیح الجنان، اعمال مشترکه ماه شعبان.

93) وسائل الشیعه، ج 10، ص 313، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 18، ح 20.
94) وسائل شیعه، ج 10، ص 310، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 18، ح 14.

95) عن أبی جعفر (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله: ألا أنبئکم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون علی أنفسهم و أموالهم ألا أنبکم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ویده (الکافی ج 2، ص 235، باب المؤمن و علاماته و صفاته، ح 19).
96) روم (30): 10.

97) توبه (9): 105: و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهده فینبئکم بما کنتم تعملون. رک:الکافی، ج 1، ص 219 - 220، باب عرض الاعمال علی النبی (صلی الله علیه و آله) و الائمه (علیهم السلام)، ح 1 - 6.
98) الکافی، ج 4، ص 63، باب ما جاء فی فضل الصوم و الصمائم، ح 6.

99) اشاره است به این جمله در مناجات شعبانیه: فتصل الی معدن العظمه... الهی و ألحقنی بنور عزک
الابهج.

100) از مناجات شعبانیه.

101) تین (95): 5.

102) تین (95): 4.

103) اعرف (7): 176.

104) بقره (2): 275.

105) والله لو أعطیت الاقالیم السبعه بما تحت أفلاکها، علی أن أعصی الله فی نمله أسلبها جلب شعیره ما فعلته (نهج البلاغه، ص 347، خطبه 224).

106) قصص (28): 88.

107) ق (50): 18: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید.

108) در مواعظ حضرت امام امیر المؤمنین (علیه السلام) به نوف بکالی است: اجتنب الغیبه، فانهاادام کلاب النار (وسائل الشیعه، ج 12، ص 283، أبواب أحکام العشره، الباب 5، ح 16).
109) عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: رأس کل خطیئه حب الدنیا (الکافی، ج 2، ص 315، باب
حب الدنیا و الحرص علیها، ح 1).

110) عصر (103)
111) رک: تفسیر علی بن ابراهیم، ج 1، ص 224؛ تفسیر البرهان، ج 2، ص 5، آیه شریفه 17 از سوره اعرف (7).

112) از حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) منقول است که فرمود: ما کان من الایمان المستقر، فمستقر الی یوم القیامه، و ما کان مستودعا سلبه الله قبل الممات (تفسیر العیاشی، ج 1، ص 401، ذیل آیه شریفه 98 از سوره انعام (6) ) و در نهج البلاغه (ص 279، خطبه 189) نیز آمده است: فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب، و منه ما یکون عواری بین القلوب الصدور، الی اجل معلوم.
113) فمالها عند الله عزوجل قدر و لا وزن، و لا خلق فیما بلغنا خلقنا أبغض الیه منها، و لا نظر الیها مذ خلقها (بحار الانوار، ج 73، ص 110، الباب 122، ح 109).

114) از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت شده است: العباد ثلاثه: قوم عبدوا الله عزوجل خوفا؛ فتلک عباده العبید. و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب؛ فتلک عباده الاجراء. و قوم عبدوا الله عزوجل حبا له؛ فتلک عباده الاحرار. و هی أفضل العباده (الکافی، ج 2، ص 84، باب العباده، ح 5).
115) از حضرت امام باقر (علیه السلام) روایت شده است: ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضاء فاذا أذنب ذنبا، خرج فی النکتخ نکته سوداء؛ فان تاب، ذهب ذلک السواد. و ان تمادی فی الذنوب زاد ذلک السواد حتی یغطی البیاض؛ فاذا تغطی البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا (الکافی، ج 2؛ ص 273، باب الذنوب، ح 20).
116) عوالی اللالی، ج 1، ص 129، فصل 8، ح 3.

117) بقره (2): 250.

118) ابراهیم (14): 40.

119) بحار الانوار، ج 94، ص 99، الباب 32، ح 13.

120) اشاره ای است به کتاب سرالصلاه، تألیف این کتاب شریف در بیست و یکم ربیع الاخر 1358 ه ق،
برابر با 19 خرداد 1318 ه ش پایان یافته است.

121) آل عمران (3): 30.

122) کهف (18): 49.

123) زلزله (99): 7.

124) وسائل الشیعه، ج 4، ص 123 - 124، أبواب المواقیت، الباب 3، ح 17، با کمی تفاوت.

125) عنکبوت (29): 64.

126) زمر (39): 56.

127) الفقیه، ج 1، ص 208، ح 626: أول ما یحاسب به البعد [علی ] الصلاه، فاذا قلبت قبل [منه ] سائر عمله، و اذا ردت علیه رد علیه سائر عمله.

128) مادر بتها بت نفس شماست - ز آنکه آن بت مار و این بت اژدهاست (مولوی)

129) حدیث منسوب است به پیامبر (صلی الله علیه و آله) (جامع الاسرار و منبع الانوار، ص 8، 95، 121).

130) عوالی اللالی، ج 4، ص 132: اللهم أرنا الحقائق کماهی؛ و در مفاتیح الغیب، ج 22، ص 39؛ ذیل آیه 25 سوره طه أرنا الاشیاء کما هی نقل شده است.

131) بقره (2): 260.

132) مؤمنون (23): 1 - 2.

133) اعرف (7): 14.

134) حدید (57): 16.

135) فاطر (35): 28.

136) علم الیقین، ج 2، ص 1042.

137) مرآه العقول، ج 10، ص 392 - 393، ذیل حدیث 8.

138) الکافی، ج 2، ص 607، باب من حفظ القرآن ثم نسیه، ح 2.

139) الکافی، ج 2، ص 603، باب فضل حامل القرآن، ح 4.

140) مؤمنون (23): 9.

141) توبه (9): 54.

142) نساء (4): 43.

143) الکافی، ج 2، ص 86، باب الاقتصاد فی العباده، ح 2.
144) الکافی، ج 2، ص 87، باب الاقتصاد فی العباده، ح 6.

145) بحار الانوار، ج 78، ص 377، الباب 29، ح 3.
146) اسرار (17): 84.

147) الکافی، ج 2، ص 614، باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن، ح 1، افزعوابه.
148) الکافی، ج 8، ص 167، ح 188: ارعوا قلوبکم.

149) المحجه البیضاء، ج 1، ص 352.
150) روح المعانی، ج 7، ص 70 ذیل آیه 118 سوره مائده (5).

151) بحار الانوار، ج 77، ص 82، الباب 4، ح 2.
152) بحار الانوار، ج 70، ص 248، الباب 54، ح 21.

153) مصباح الشریعه، ص 44 - 45، الباب 5.

154) بحارالانوار، ج 8، ص 362، الباب 27، ح 35 - 36.

155) بقره (2): 256.

156) الفقیه، ج 1، ص 208، ح 626.

157) التنبیهات العلیه، ص 26، فی بیان الدواء النافع فی حضور القلب.

158) ق (50): 37.

159) آل عمران (3): 92.

160) الکافی، ج 2، ص 316، باب حب الدنیا و الحرص علیها، ح 7.

161) حافظ.

162) مرحوم آیه الله میرزا محمد علی اصفهانی شاه آبادی استاد امام خمینی (رحمها الله) (م 1369 ق).

163) بحار الانوار، ج 70، ص 65، الباب 45، ح 7، و ج 19، ص 182، الباب 8، ح 31.

164) مستدرک الوسائل، ج 5، ص 320، أبواب الذکر، الباب 22، ح 2.

165) کلیله و دمنه، باب الحمامه المطوقه.

166) وسائل الشیعه، ج 3، ص 386، أبواب التیمم، الباب 23، ح 5: ان التیمم أحد الطهورین.
167) نمل (27):62.

168) عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 104، الباب 34، ح 1.

169) بهار الانوار، ج 70، ص 248، الباب 54، ح 21.

170) مصباح الشعریه، ص 80، الباب 10.

171) جامع أحادیث الشیعه، ج 2، ص 418، أبواب الغسل و أحکامه، الباب 12، ح 1 - 3. فیه: أطهر من الغسل.

172) ص (38): 77، و حجر (15): 34.

173) ص (38): 76.

174) ص (38): 76.

175) نهج البلاغه، ص 159، خطبه 109: أقبلوا علی جیفه قد أفتضحوا بأکلها و ص 210، خطبه
151: و یتکالبون علی جیفه مریحه.

176) پای ما لنگست و منزل بس دراز - دست ما کوتاه و خرما بر نخیل (حافظ)
177) الکافی، ج 2، ص 352، باب من آذی المسلمین و احنقرهم، ح 7 - 8.

178) تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر - ندامت که در این دامگه چه افتادست (حافظ)

179) مستدرک الوسائل، ج 3، ص 275، أبواب أحکام الملابس، الباب 16، ح 5.

180) الفقیه، ج 1، ص 252، ح 770.

181) وسائل الشیعه، ج 5، ص 24، أبواب أحکام الملابس، الباب 1پ 2، ح 1.

182) وسائل الشیعه، ج 5، ص 24، أبواب أحکام الملابس، الباب 12، ح 3.

183) مستدرک الوسائل، ج 3، ص 245، أبواب أحکام الملابس، الباب 8، ح 2.

184) مستدرک الوسائل، ج 3، ص 245، أبواب أحکام الملابس، الباب 8، ح 1.

185) مریم (19): 39.

186) مفاتیح الغیب (صدر المتألهین)، ص 50.

187) فاطر (35): 15.
188) فاطر (35): 15.

189) بحار الأنوار، ج 70، ص 248، الباب 54، ح 21.

190) منیه المرید، ص 115.

191) علم یقین، ج 2، ص 1032 - 1033، الباب 15.

192) بحار الأنوار، ج 84، ص 285، الباب 38، ح 56.

193) بحار الأنوار، ج 84، ص 256، الباب 38، ح 53.

194) بحار الأنوار، ج 80، ص 346، الباب 34، ح 30.

195) بحار الأنوار، ج 80، ص 347، الباب 34، ح 33.

196) شوری (42): 23.

197) بحار الأنوار، ج 84، ص 132، الباب 35، ح 24.

198) مستدرک الوسائل، ج 4، ص 96، أبواب أفعال الصلاه، الباب 2، ح 9.

199) طه (20): 124.

200) نور (24): 40.

201) وسائل الشیعه، ج 1، ص 118، أبواب مقدمه العبادات، الباب 29 بطلان العباده بدون ولایه (علیهم السلام) و اعتقاد امامتهم.

202) الکافی، ج 1، ص 184، باب معرفه الامام والرد الیه، ح 8.

203) الکافی، ج 2، ص 19، باب دعائم الاسلام، ح 5.

204) وسائل الشیعه، ج 1، ص 122، أبواب مقدمه العبادات، الباب 29، ح 12.

205) اشاره به این بیت معروف: وفدت علی الکریم بغیر زاد - من الحسنات و القلب السلیم

206) نمل (27): 62.

207) مثلی است در مورد فریب ظاهر را خوردن و امر غیر واقعی را واقعی پنداشتن.

208) الکافی، ج 2، ص 300، باب الخشوع فی الصلاه و کراهیه العبث، ح 5.

209) الکافی، ج 2، ص 300، باب الخشوع فی الصلاه و کراهیه العبث، ح 4.

210) فلاح السائل، ص 23، الفصل الثانی، با اختلاف اندک.
211) مستدرک الوسائل، ج 4 ص 93، أبواب أفعال الصلاه، الباب 2، ح 3.

212) عده الداعی، ص 151، الباب 4.
213) تکاثر (102): 8.

214) الکافی، 3 ص 24، باب صفه الوضوء، ح 1 - 2.

215) الکافی، ج 1، ص 12، کتاب العقل و الجهل، ح 10.

216) الکافی، ج 3، ص 359، باب من شک فی صلاته....، ح 8.

217) الکافی، ج 3، 358، باب من شک فی صلاته....، ح 2.

218) زمر (39): 3.

219) بینه (98): 5.

220) شوری (42): 20.

221) نساء (4): 100.

222) الکافی، ج 2 ص 84، باب العباده، ح 5.

223) مفاتیح الجنان، دعای کمیل

224) قصص (28): 56.

225) فاطر (35): 22.

226) نور (24): 40.

227) بحار الأنوار، ج 94، ص 99، الباب 32، ح 13.

228) شعراء (26): 89.

229) الکافی، ج 2، ص 16، باب الاخلاص، ح 5.

230) این مدعیان در طلبش بی خبرانند - آن را که خبر شد خبری باز نیامد (سعدی)
231) مؤمنون (23): 88؛ یس (36): 83.

232) بقره (2): 247؛ انعام (6): 73؛ فاطر (35): 13؛ زمر (39): 6؛ تغابن (64):1.

233) ملک (67): 1.

234) ص (38): 82.

235) صحیفه سجادیه، دعای سی و دوم.

236) اذ جمیع احسانک تفضل، واذ کل نعمک ابتداء (صحیفه سجادیه، دعای دوازدهم).

237) مصباح الشریعه، ص 424، الباب 76.

238) اعراف (7): 12؛ ص (38): 76.

239) الکافی، ج 2، ص 72، باب الاعتراف بالتقصیر، ح 1.

240) الکافی، ج 2، ص 73، باب الاعتراف بالتقصیر، ح 4.

241) الکافی، ج 2، ص 287، باب استصغار الذنب، ح 2، و ص 457، باب محاسبه العمل، ح 17.

242) صحیفه سجادیه، دعای سوم.

243) مرآه العقول، ج 8، ص 146، ذیل حدیث 1.

244) جایی که عقاب پر بریزد - از پشه لاغری چه خیزد

245) نهج البلاغه، ص 507، حکمت 230.

246) لضربه علی یوم الخندق خیر من عباده الثقلین ( بحار الأنوار، ج 39، ص 2، الباب 70، ح 1).

247) من یقوی علی عباده علی بن أبی طالب؟ (بحار الأنوار، ج 46، ص 75، الباب 5، ح 65).

248) طه (20): 1 - 2.

249) فتح البواب، ص 170 - 171، الباب 7.

250) حدید (57): 3.

251) نور (24): 35.

252) زخرف (43): 84.

253) حدید (57): 4.

254) بقره (2): 115.

255) انفال (8): 17.

256) حمد (1): 2.

257) جمعه (62): 1؛ تغابن (64): 1.

258) ق (50): 37.

259) توبه (9): 72.

260) مطففین(83): 15.

261) آل عمران (3): 18.

262) انبیاء (21): 22.

263) مؤمنون (23): 91.

264) بقره (2): 2.

265) قمر (54): 17.

266) نحل (16): 44.

267) ص (38): 29.

268) اسراء (7): 23.

269) اعرف (7): 23.

270) کهف (18): 66.

271) بقره (2): 260.

272) طه (20): 114.

273) فرقان (25): 30.

274) الکافی، ج 1، ص 32، باب صفه العلم و فضله، ح 1.

275) اشاره است به آیه 176 از سوره اعراف (7): اخلد الی الارض واتبع هواه.

276) اعراف (7): 179.

277) محمد (47): 24.

278) واقعه (56): 77 - 79.

279) نحل (16): 44.

280) آل عمران (3): 190.

281) تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 422 - 423، ح 481، با اندکی اختلاف.

282) منازل السائرین، ص 41، باب التفکر.

283) اسراء (17): 82.

284) نهج البلاغه، ص 164، خطبه 110.

285) اعراف (7): 12.

286) انفال (8): 2.

287) بحار الأنوار، ج 92، ص 226 - 227، الباب 29، ح 3. بااندکی اختلاف.

288) بقره (2): 40.

289) ملهم از این دعای امام سجاد (علیه السلام) است: اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابه الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. (مفاتیح الجنان، اعمال شب 27 ماه رمضان).
290) نحل (16): 98 - 100.

291) اعراف (7): 16.

292) ص (38): 82 - 83.

293) بحار الأنوار، ج 70، ص 242 - 243، الباب 54، ح 10.

294) بحار الأنوار، ج 94، ص 99، الباب 32، ح 13.

295) بحار الأنوار، ج 3، ص 13، الباب 1، ح 27؛ و ج 93، ص 192، الباب 5، ح 2.

296) پای استدلالیان چوبین بود - پای چوبین سخت بی تمکین بود (مولوی)

297) بقره (2): 257.

298) التوحید، ص 229 - 230، الباب 31، ح 1.

299) طه (20) 43 - 44.

300) نازعات (79): 24.

301) قصص (28): 4.

302) قصص (28): 14.

303) طه (20): 13.

304) طه (20): 41 - 42.

305) طه (20): 40.

306) طه (20): 40.

307) قصص (28): 29 - 30.

308) مصباح المجتهد، ص 591 (دعای ابوحمزه).

309) آنجا که عقاب پر بریزد - از پشه لاغری چه خیزد

310) الکافی، ج 3، ص 265، باب فضل الصلاه، ح 6.

311) بقره (2): 2.

312) نمل (27): 62.

313) علل الشرائع، ج 2، ص 315، ح 1.

314) احزاب (33): 4.

315) مصباح الشریعه، ص 108، الباب 16.

316) مصباح الشریعه، ص 119، الباب 18.

317) المحجه البیضاء، ج 8، ص 58: و جلیس لمن جالسنی.

318) عنقا شکار کس نشود دام بازگیر - کانجا همیشه باد به دست است دام را (حافظ)

319) بحارالأنوار، ج 94، ص 150، الباب 32، مناجاه العارفین.

320) وسائل الشیعه، ج 6، ص 275، أبواب القنوت، الباب 7، ح 4: لا اله الا الله الحلیم الکریم....

321) التوحید، ص 221، الباب 29، ح 14.

322) بحار الأنوار، ج 94، ص 99، الباب 32، ح 13.

323) وسائل الشیعه، ج 6، ص 452، أبواب التعقیب، الباب 14، ح 2.

324) الکافی، ج 3، ص 343، باب التعقیب بعد الصلاه والدعاء، ح 14.

325) وسائل الشیعه، ج 6، ص 444، أبواب التعقیب، الباب 9، ح 2.

326) بحار الانوار، ج 24، ص 239، الباب 60، ح 1.

327) بحار الأنوار، ج 94، ص 99، الباب 32، ح 13.

328) اشاره است به این حدیث قدسی: ... و ما تقرب الی عبد بشی أحب الی مما افترضت علیه، و انه لیتقرب الی بالنافله حتی أحبه... ( الکافی، ج 2، ص 352، باب من آذی المسلمین و احتقرهم، ح 7 -8).
329) اشاره است به این حدیث نبوی خطاب به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام): شیعتک خلقوا من طینتنا فمن أحبهم فقد أحبنا... (بحار الأنوار، ج 68، ص 7، الباب 15، ح 1).
330) اشاره است به این حدیث نبوی: ... کتاب الله ممدود من السماء الی الارض... (بحار الأنوار، ج 23، ص 108، الباب 7، ح 11 - 12).

331) نجم (53): 3 - 4.

332) قال النبی (صلی الله و علیه و آله): انما العلم ثلاثه: آیه محکمه، أو فریضه عادله، أو سنه قائمه، و ما خلا هن فهو فضل (الکافی، ج 1، ص 32، باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء، ح 1).
333) اقتباس است از بیت شیخ بهایی (قدس سره): علم رسمی سر به سر، قیل است و قال - نی از او کیفیتی حاصل نه حال

334) تمام بیت این است: گر بگویم شرح این، بی حد شود - مثنوی هفتاد من کاغذ شود (مولوی)

335) حشر (59): 19.

336) مریم (19): 39.

337) قارعه (101): 10 - 11.

338) این تعبیر متخذ است از بیت مثنوی مولوی: پای استدلالیان چوبین بود - پای چوبین، سخت
بی تمکین بود

339) الکافی، ج 1، ص 20 - 23، کتاب العقل و الجهل، ح 14.

340) اعراف (7)، 12؛ ص (38): 76.

341) اشاره است به حدیث: الصلاه معراج المؤمن (اعتقادات علامه مجلسی، ص 29 - 30؛ بحار الأنوار، ج 82، ص 248، الباب 2، ح 1).

342) روم (30): 30.

343) اقتباس است از این حدیث قدسی خمرت طینه آدم بیدی أربعین صباحا (عوالی اللالی، ج 4، ص 98، ح 138).

344) تین (95): 4 - 5.

345) عصر (103): 1 - 2.

346) رحمن (55): 33.

347) یونس (10): 91.

348) اشاره است به حدیث نبوی: الدنیا مزرعه الاخره (رسائل الشهید الثانی، ج 2، 817).

349) بقره (2): 34: ابی و استکبر و کان من الکافرین.

350) لیس العلم بکثره التعلم، و انما هو نور یقذفه الله تعالی فی قلب من یرید الله أن یهدیه (منیه المرید، ص 167).

351) انفال (8): 2.

352) انفال (8): 4.

353) بحار الأنوار، ج 71، ص 23، الباب 61، ذیل الحدیث 1.

354) فصلت (41): 44.

355) آیات: 2 - 4 سوره انفال (8)، 1 - 11 سوره مؤمنون (23)، 165 سوره بقره (2)، 36 - 42 سوره شوری (42) و سایر آیاتی که در وصف اهل ایمان وارد شده است.

356) انفال (8): 2.

357) مولوی.

358) آیات: 11 سوره ابراهیم (14)، 10 سوره مجادله (58) و 3 سوره طلاق (65).

359) الکافی، ج 2، ص 25، باب أن الایمان یشرک الاسلام...، ح 1.

360) عن الصادق (علیه السلام): الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان...
(الکافی، ج 2، ص 27، باب آخر منه و فیه أن الاسلام قبل الایمان، ح 1).

361) الکافی، ج 2، ص 27، باب آخر منه و فیه أن الاسلام قبل الایمان، ح 1.

362) الکافی، ج 2 ص 67 و 71، باب الخوف و الرجاء، ح 1و 13.

363) صافات (37): 159 - 160.

364) واقعه (56): 77 - 79.

365) غافر (40): 13.

366) آداب الصلاه، ص 180.

367) حشر (59): 21.

368) اعراف (7): 179.

369) رعد (13): 28.

370) عبس (80): 24.

371) عن زید الشحام، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله عزوجل: فلینظر الانسان الی طعامه
قال: قلت ما طعامه؟ قال: عمله الذی یأخذه، عمن یأخذه (الکافی، ج 1، ص 49 - 50 باب النوادر، ح
8).
372) عبس (80): 17.

373) احقاف (46): 20.

374) اشاره است به این حدیث شریف: حسنات الأبرار سیئات المقربین (بحار الأنوار، ج 25، ص، 205، الباب 5، ح 16).

375) عوالی اللالی، ج 4، ص 102، ح 149.

376) چهل حدیث (شرح أربعین حدیث)، ص 271، ذیل حدیث 17.

377) الکافی، ج 2، ص 502، باب ذکر الله فی السر، ح 3.

378) متن حدیث قدسی این است: أنا جلیس من ذکرنیالکافی، ج 2، ص 496، باب ما یجب من ذکر الله فی کل مجلس، ح 4).

379) انبیاء (21): 87.

380) المراقبات، ص 123.

381) وسائل الشیعه، ج 6، ص 382، أبواب السجود، الباب 23، ح 15. و فیه: ایمانا و صدقا.

382) بحار الانوار، ج 48، ص 116، الباب 39، ح 29.
383) اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی)، ج 2، ص 855، رقم 1106.

384) امام صادق (علیه السلام): یا أبا محمد، علیک بطول السجود، فان ذلک من سنن الاوابین (وسائل الشیعه، ج 6، ص 381، أبواب السجود، الباب 23، ح 12).

385) مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری، ص 241.

386) حافظ.

387) انعام (6): 79.

388) بحار الأنوار، ج 12، ص 38، الباب 2، ح 21؛ و ج 71، ص 155 - 156، الباب 63، ح 70.

389) حشر (59): 19.

390) الدنیا مزرعه الاخره (رسائل الشهید الثانی، ج 2، ص 817).
391) بحار الانوار، ج 70، ص 352 - 401، الباب 59.

392) مریم (19): 39.

393) بحار الأنوار، ج 41، ص 14، الباب 101، ح 4.
394) اقتباس از فرمایش امام سجاد (علیه السلام): واذا کل نعمک ابتداء (صحیفه سجادیه، دعاوی
دوازدهم).

395) زلزله (99): 7 - 8.

396) آل عمران (3): 30.

397) مسند احمد، ج 2، ص 539.

398) الکافی، ج 2، ص 67، باب الخوف و الرجاء، ح 1.

399) مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی.

400) علم الیقین، ج 2، ص 901، الفصل 5.

401) اخلاق ناصری، ص 136.

402) برای اطلاع بر احوال او نگاه کنید به: الغدیر، ج 10.

403) سعدی.

404) القبر روضه من ریاض الجنه أو حفره النیران (بحارالأنوار، ج 6ص 205، الباب 8).

405) یسلط علی الکافر فی قبره تسعه تسعون تنینا... لو أن تنینا منها نفخ فی الارض لم تنبت زرعا
(بحار الانوار، ج 6، ص 219، الباب 8، ح 13).
406) رک: علم الیقین، ج 2، ص 883؛ الفصل 6؛ و بحار الانوار، ج 6، ص 224، الباب 8، ح 25 - 26.
407) رک: بحار الانوار، ج 7، ص 126 - 127، الباب 6، ح 3 و 5.
408) نهج البلاغه، ص 243، خطبه 168؛ و حافظ نیز گوید: به صورت بلبل و قمری اگر ننوشی می - علاج کی کنمت آخر الدواء الکی .
409) الکافی، ج 3، ص 134، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 12.
410) چهل حدیث (شرح أربعین حدیث)، ص 451.
411) الکافی، ج 3، ص 196، باب سل المیت و ما یقال عند دخول القبر،ح 7.
412) سعدی.
413) شرح منازل السائرین (عبدالرزاق کاشانی)، ص 209.
414) بحار الانوار، ج 44، ص 367، الباب 37، ذیل الحدیث 2.
415) الکافی، ج 2، ص 56، باب المکارم، ح 5.
416) فجر (89): 27 - 28.
417) الکافی، ج 2، ص 60، باب الرضا بالقضاء، ح 2.
418) الکافی، ج 2، ص 252 - 253، باب شده ابتلاءالمؤمن، ح 1، 3، 5.
419) رک: الکافی، ج 2، ص 252 - 260، باب شده ابتلاء المومن.
420) فقال الامام الباقر (علیه السلام): أما نحن - أهل البیت - فما یرد علینا من الله من الفقر و الغنی و المرض و الصحه و الموت و الحیاه فهو أحب الینا (جامع السعادات، ج 3، ص 285، فصل مراتب
الصبر).
421) الکافی، ج 2، ص 63، باب الرضا بالقضاء، ح 13.
422) وقعه صفین، ص 320.
423) سفینه البحار، ج 2، ص 385، باب الراء المهمله (رضی).
424) الکافی، ج 2، ص 62، باب الرضا بالقضاء، ح 11.
425) الکافی، ج 2، ص 62، باب الرضا بالقضاء، ح 9.
426) سبأ (34): 13.
427) ذاریات (51)، 58.
428) حمد (1): 2.
429) اسراء (17): 44.
430) آیات: 13 سوره رعد (13)، 1 سوره جمعه (62) و 2 سوره حدید (57).
431) کنز العمال، ج 3، ص 259، ح 6443: من لم یشکر الناس لا یشکر الله.
432) الکافی، ج 2، ص 94، باب الشکر، ح 1.
433) نهج البلاغه، ص 553، حکمت 435.
434) ابراهیم (14): 7.
435) سعدی.
436) وسائل الشیعه، ج 16، ص 311، أبواب فعل المعروف، الباب 8، ح 7.
437) وسائل الشیعه: ج 16، ص 312، أبواب فعل المعروف، الباب 8 ح 12.

438) رک: الکافی: ج 2 ص 94، باب الشکر؛ وسائل الشیعه: ج 16 ص 309، أبواب فعل المعروف، الباب 8.

439) رک: الکافی، ج 2، ص 320، باب الطمع.
440) روم (30): 30.
441) در مقصد چهارم: رجا و ضد آن قنوط.
442) شعراء (26): 82.
443) اعراف (7): 56.
444) سجده (32): 16.
445) الکافی: ج 2، ص 320، باب الطمع، ح 3.
446) وسائل الشیعه: ج 16، ص 24، أبواب جهاد النفس، الباب 67، ح 5.
447) وسائل الشیعه، ج 16، ص 25، أبواب جهاد النفس، الباب 67، ح 6.
448) وسائل الشیعه، ج 16، ص 25، أبواب جهاد النفس، اباب 67، ح 7.

449) نهج البلاغه، ص 507، حکمت 219.

450) یوسف (12): 106.
451) وسائل الشیعه، ج 15، ص 215، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه الباب 12، ح 2.
452) رک: الکافی، ج 2 ص 148، باب الاستغناء عن الناس؛ ص 320، باب الطمع،
453) معجم مفردات أفاظ القرآن، ص 569، و ک ل.
454) الصحاح، ج 5، ص 1844 - 1845؛ لسان العرب، ج 15، ص 387 - 388، و ک ل.
455) الصحاح، ج 5، ص 1844 - 1845؛ لسان العرب، ج 15، ص 387 - 388، و ک ل
456) شرح منازل السائرین (عبدالرزاق کاشانی)، ص 171.
457) مستفاد و مشیر است به این شعر بهایی:

458) رجوع شود به مقصد دوم فصل پنجم.
459) أفضل الدعاء لا اله الله، أفضل الذکر الحمد لله (کنز العمال، ج 2، ص 217، ح 3835).
460) مؤمنون (23): 1.

461) مؤمنون (23): 3.
462) انعام (6): 32.
463) حشر (59): 10.
464) اعراف (7): 156: و رحمتی و سعت کل شی ء.
465) اشاره است به این بیت:
بودم آن روز، من از طایفه دردکشان - که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان
466) انسان (76): 1.
467) نحل (16): 18: و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها.
468) در مثل است: الغریق یتشبث بکل حشیش.
469) حج (22): 73 - 74.
470) در فصل دوم همین مقصد.

471) علم الیقین، ج 1، ص 381.

472) از سعدی است و بیت دیگر هم معنای این بیت، از سعدی این است:
قطعه ابری بودز آب تهی - کی تواند که کند آب دهی
473) انفال (8): 2 و 4.
474) رک: سوره های: مجادله (58): 10، آل عمران (3): 122 و 160، توبه (9): 51.
475) رک: به فصل دوم همین مقصد.
476) تغابن (64): 13.
477) الکافی، ج 2، ص 65، باب التفویض الی الله و التوکل علیه، ح 3.
478) الکافی، ج 2، ص 65، باب التفویض الی الله و التوکل علیه، ح 6.
479) الکافی، ج 2، ص 65، باب التفویض الی الله و التوکل علیه، ح 5.
480) مستدرک الوسائل، ج 11، ص 215، ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 11، ح 1.
481) رک: فصل دوم همین مقصد.
482) مستدرک الوسائل، ج 11، ص 215، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 11، ح 2.

483) مستدرک الوسائل، ج 11، ص 218، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 11، ح 13.
484) معارج (70): 15-21.
485) الکافی، ج 2، ص 316، باب حب الدنیا و الحرص علیها، ح 7.
486) اصحاح، ج 4، ص 1362، ر أ ف.
487) مجمع البحرین، ج 5، ص 61، ر أ ف.
488) بقره (2): 179.
489) توبه (9): 128.
490) شعراء (26): 3.
491) کهف (18): 6.
492) فتح (48): 29.
493) الکافی، ج 2، ص 175، باب التراحم و التعاطف، ح 1.
494) الکافی، ج 2، ص 175، باب التراحم و التعاطف، ح 4.
495) أمالی الطوسی، ص 516، المجلس 18، ح 1129/36.
496) مستدرک الوسائل، ج 9، ص 54، أبواب أحکام العشره، الباب 107، ح 3.
497) عوالی اللآلی، ج 1، ص 361، ح 42.
498) الصحاح ج 6، ص 2462، «ق س ا».
499) زمر (39): 22.
500) زمر (39): 23.
501) تهذیب الاخلاق، (ابن مسکویه)، ص 164 - 165، المقاله السابعه، اخلاق ناصری، ص 176.
502) رحمن (55): 1-3.
503) فتح (48): 29.
504) الکافی، ج 5، ص 55 - 56، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ح 1.
505) وسائل الشیعه، ج 16، ص 147، أبواب الامر و النهی، الباب 8، ح 3.
506) مستدرک الوسائل، ج 12، ص 197 - 198، أبواب الامر و النهی و ما یناسبها، الباب 7، ح 2. پ
507) ابراهیم (14)، 7.
508) الکافی، ج 2، ص 2 و 3، باب الغضب، ح 1.
509) مستدرک الوسائل، ج 12، ص 7، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 53، ح 3.
510) رک: بحار الانوار، ج 73، ص 266 - 267، الباب 132، ح 19، 21.
511) عصاره درختی است.
512) الکافی، ج 2، ص 303، باب الغضب، ح 4.
513) وسائل الشیعه، ج 15، ص 362، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 53، ح 15.
514) رک: الکافی، ج 2، ص 302 - 305، باب الغضب؛ بحارالانوار، ج 73، ص 262 - 281، الباب 132.
515) شرح اربعین، حدیث، ص 139.
516) وسائل الشیعه، ج 15، ص 364، أبواب جهاد النفس و مایناسبه، الباب 54.
517) الکافی، ج 2، ص 303، باب الغضب، ح 8.
518) الکافی، ج 2، ص 304 - 305، باب الغضب، ح 12.
519) الکافی، ج 2، ص 315، باب حب الدنیا و الحرص علیها، ح 1.
520) رک: الکافی، ج 2، ص 130 - 131، باب ذم الدنیا و الزهد فیها، ح 11.
521) شرح غررالحکم، ج 3، ص 80، ح 3881، با اندکی اختلاف.
522) مادر بتها، بت نفس شماست - ز آنکه آن بت، مار و این یک، اژدهاست (مولوی).
523) طه (20): 12.
524) الاحتجاج، ج 2، ص 528.
525) مریم (19): 39.
526) از جمله: حدید (57): 1؛ حشر (59): صف (61): 1؛ اسراء (17): 44؛ رعد (13): 13.
527) مفاتیح الغیب، ج 29، ص 206 و 207: فنقول: ان حملنا التسبیح المذکور فی الایه علی التسبیح بالقول، کان المراد بقوله ما فی السموات من فی السموات و ....
528) تفسیر نور الثقلین، ج 3، ص 168.
529) رعد (13): 28.
530) آل عمران (3): 28؛ نور (24): 42.
531) بقره (2): 31.
532) علق (96): 1 - 5.
533) الکافی، ج 1، ص 30 - 71، کتاب فضل العلم؛ بحار الانوار، ج 2، ص 1 - 25، الباب 8.
534) منیه المرید، ص 93 - 127، المقدمه.
535) لسان العرب، ج 10، ص 343، ف م.
536) بقره (2): 10.
537) بقره (2): 275.
538) اسراء (17): 46.
539) سعدی گوید: درختی که اکنون گرفته است پای - به نیروی مردی در آید زجای
540) الکافی، ج 3، ص 134، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 12.
541) رک: بحار الانوار، ج 6، ص 173، الباب 7؛ علم الیقین، ج 2، ص 853.
542) شعراء (26): 89.
543) القلب السلیم الذی یلقی ربه لیس فیه أحد سواه (الکافی، ج 2، ص 16، باب الاخلاص، ح 5).
544) هو القلب الذی سلم من حب الدنیا (تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 58، ح 50).
545) مانند: آیات 6 - 8 سوره زلزله (99).
546) رک: بحار الانوار، ج 8، ص 71، الباب 23.
547) آل عمران (3): 30.
548) زلزله (99): 6 - 8.
549) رک: الکافی، ج 2، ص 214، باب فی ترک دعاء الناس، ح 7؛ و ص 271، باب الذنوب، ح 13.
550) انعام (6): 153.
551) الدر المنثور (سیوطی)، ج 3، ص 385، ذیل آیه 153 از سوره انعام (6).
552) رک: آیات 2 سوره حج (22): 36 - 39، سوره نازعات (79): 23 - 26، سوره فجر (89).
553) رک: تفسیر نور ثقلین، ج 5، ص 493، ح 20.
554) اعراف (7): 179.
555) اعراف (7): 179.
556) الکافی، ج 2، ص 80، باب العفه، ح 7.
557) رک: الکافی، ج 2، ص 79 - 80، باب العفه؛ وسائل الشیعه، ج 15، ص 249 - 252، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 22.
558) وسائل الشیعه، ج 15، ص 250، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 22، ح 9.
559) وسائل الشیعه، ج 15، ص 251، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 22، ح 13.
560) بقره (2): 138.
561) صافات (37): 83 - 84.
562) البرهان، ج 4، ص 20، ذیل آیه 83 از سوره صافات (37)، ح 2.
563) البرهان، ج 4، ص 22، ذیل الحدیث 4.
564) الصحاح، ج 2، ص 481؛ لسان العرب، ج 6، ص 97، ز ه د.
565) عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 312، الباب 28، ح 81.
566) الکافی، ج 1، ص 1 و 26، کتاب العقل و الجهل، ح 1 و 26.
567) الکافی، ج 2، ص 128، باب ذم الدنیا و الزهد فیها، ح 3.
568) الکافی، ج 2، ص 128، باب ذم الدنیا و الزهد فیها، ح 2.
569) وسائل الشیعه، ج 16، ص 13، أبواب جهاد النفس، الباب 62، ح 8.
570) مصباح الشریعه، ص 191 - 193، الباب 31.
571) بحار الانوار، ج 58، ص 44 - 45، الباب 5 ح 12 و رذیل الحدیث 13.
572) عن الصادق (علیه السلام): ان السجود علی تربه أبی عبدالله (علیه السلام) یخرق الحجب السبع (وسائل الشیعه، ج 5، ص 366، أبواب ما یسجد علیه، الباب 16، ح 3).
573) علل الشرائع، ج 2، ص 332، الباب 30، ح 4.
574) علم الیقین، ج 1، ص 381.
575) رک: آیات 13 و 41 سوره طه (20)؛ و موسوعه أطراف الحدیث النبوی الشریف، ج 4، ص 629.
576) حدید (57): 23.
577) وسائل الشیعه، ج 16، ص 12، أبواب جهاد النفس، الباب 62، ح 6.
578) مجمع البیان، ج 4، ص 363، ذیل آیه 125 از سوره انعام (6).
579) الکافی، ج 2، ص 128، باب ذم الدنیا و الزهد فیها، ح 1.
580) ما أخلص عبدلله عزوجل أربعین صباحا الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه (بحار
الانوار، ج 70، ص 242 - 243، الباب 54، ح 10).
581) بحار الانوار، ج 77، ص 165، الباب 7، ح 2 و فیه: حبک للشی یعمی و یصم.
582) وسائل الشیعه، ج 16، ص 12، أبواب جهاد النفس، الباب 62، ح 5.
583) الکافی، ج 2، ص 136، باب ذم الدنیا و الزهد فیها، ح 22.
584) تمام بیت سعدی این است: گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست - بیچاره در هلاک تن خویشتن عجول
585) مسند حمد، ج 2، ص 539.
586) آل عمران (3): 7.

587) لسان العرب، ج 5، ص 273، ر ف ق.
588) لسان العرب، ج 4، ص 74، خ ر ق.
589) الکافی، ج 2، ص 119، باب الرفق، ح 4.
590) لسان العرب، ج 4، ص 72، خ ر ق.
591) لسان العرب، ج 4، ص 74، خ ر ق.
592) قلم (68): 4: و انک لعلی خلق عظیم.
593) رک: الکافی، ج 2، ص 116 - 118، باب المداراه و ص 118 - 120، باب الرفق.
594) رک: مستدرک الوسائل، ج 12، ص 186 - 187، أبواب الامر و النهی، الباب الرفق.
595) رک: الکافی، ج 2 ص 87، باب الاقتصاد فی العباده.
596) الکافی، ج 2، ص 119، باب الرفق، ح 5.
597) رک: الکافی، ج 2، ص 120، باب الرفق، ح 12 - 14.
598) نهج البلاغه، ص 402، کتاب 31.
599) الکافی، ج 2، ص 118، باب الرفق، ح 2.
600) الکافی، ج 2، ص 118، باب الرفق، ح 1.
601) الکافی، ج 8، ص 334، ح 522.
602) الکافی، ج 2، ص 42، باب درجات الایمان، ح 1.
603) الکافی، ج 2، ص 45، باب آخر من درجات الایمان، ح 2.
604) الکافی، ج 2، ص 44، باب آخر من درجات الایمان، ح 1.
605) لا تحملوا علی صاحب السهم سهمین، و لا علی صاحب السهمین ثلاثه (الکافی، ج 2، ص 42، باب درجات الایمان، ح 1.
606) بحار الانوار، ج 68، ص 319.
607) المحجه البیضاء، ج 4، ص 26.
608) اصطلاحات الصوفیه، ص 161.
609) وسائل الشیعه، ج 1، ص 62 - 63، أبواب مقدمه العبادات، الباب 9، ح 1 - 3.
610) چنانکه درباره امام سجاد (علیه السلام) نقل شده که کان أعضاوه ترتعد من خشیه الله (بحار الانوار، ج 46، ص 80، الباب 5 ح 75).
611) رک: بحارالانوار، ج 41، ص 12، الباب 101، ح 1.
612) رک: بحار الانوار، ج 80، ص 346 - 347، الباب 34، ح 30 و 33.
613) رک: بحار الانوار، ج 46، ص 55 و 80، الباب 5، ح 4 و 75.
614) رک: بحار الانوار، ج 82، ص 241، الباب 2، ح 1.
615) لقمان (31): 18: و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحا....
616) نساء (4): 79.
617) مادر بتها، بت نفس شماست - ز آنکه آن بت مار و این بت اژدهاست (مولوی)
618) الکافی، ج 1، ص 48، باب النوادر، ح 2.
619) اشاره است به حدیث متواتر ثقلین (الکافی، ج 1، ص 294، باب الاشاره والنص علی أمیرالمومنین (علیه السلام)، ح 3؛ مسند أحمد: ج 3، ص 17).
620) حدید (57): 16.
621) انعام (6): 79.
622) حمد (1): 5.
623) عصر (103): 1 - 2.
624) متن این حدیث شریف، چنین است: فیما أوحی الله (عزوجل) الی داود (علیه السلام): یا داود کما
أن أقرب الناس من الله المتواضعون، کذلک أبعد الناس من الله المتکبرون (الکافی، ج 2، ص 101، باب
التواضع، ح 11).
625) الکافی، ج 1، ص 37، باب صفه العلماء، ح 6.

626) الکافی، ج 2، ص 311، باب الکبر، ح 11.
627) الکافی، ج 2، ص 134، باب ذم الدنیا و الزهد فیها، ح 18.
628) الکافی، ج 2، ص 310، باب الکبر، ح 10.
629) زمر (39): 53.
630) نفس الرحمن فی فضائل سلمان، ص 545.
631) الکافی، ج 2، ص 309، باب الکبر، ح 3.
632) الکافی، ج 2، ص 310، باب الکبر، ح 6.
633) وسائل الشیعه، ج 15، ص 377، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 58، ح 14.
634) وسائل الشیعه، ج 15، ص 378، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 58، ح 16.
635) لسان العرب، ج 15، ص 191، و أ د.

636) لسان العرب، ج 6، ص 241، س رع.
637) هود (11): 112.
638) شبیتنی سوره هود لمکان فاستقم کما أمرت (مجمع البیان، ج 5، ص 199).
639) شوری (42): 15.
640) ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین. انفالف (8): 65.
641) اشاره است به واقعه جنگ بدر. رک: مجمع البیان، ج 4، ص 557، ذیل آیه 65 سوره انفال.
642) شعر از نشاط اصفهانی است.
643) مفاتیح الجنان، دعای کمیل
644) لسان العرب، ج 6، ص 288، س ف ه.
645) تهذیب الاخلاق، ص 173.
646) فتح (48): 29.
647) اشاره است به آیه 95 سوره نساء (4).
648) اشاره است به آیات: 65 سوره انفال (8)، 38 سوره توبه (9)، و 83 سوره نساء (4).
649) یحشر بعض الناس علی صوره تحسن عندها القرده و الخنازیر (علم الیقین، ج 2، ص 901).
650) اعراف (7): 179.
651) بقره (2): 74.
652) و أنا خبأت شفاعتی لاهل الکبائر من أمتی یوم القیامه (بحار الانوار، ج 8، ص 40، الباب 41، ح 21).
653) عصر (103): 1 - 2.
654) ان لم تکن حلیما فتحلم، فأنه قل من تشبه بقوم الا أوشک أن یکون منهم (نهج البلاغه، ص 506، حکمت 207).
655) اذا لم تکن حلیما فتحکم (الکافی، ج 2، ص 112، باب الحلم، ح 6).
656) اسراء (17): 44.
657) احزاب (33): 51.
658) هود (11): 75.
659) صافات (37): 101.
660) الکافی، ج 2، ص 112، باب الحلم، ح 8.
661) وسائل الشیعه، ج 15، ص 267، أبواب جهاد النفس، الباب 26، ح 9.
662) رک: الکافی، ج 2، ص 91، باب الحلم؛ وسائل الشیعه، ج 15، ص 265، أبواب جهاد النفس، الباب 26.
663) المحجه البیضاء، ج 5، ص 190 - 191.
664) رحمن (55): 1 - 4.
665) اسراء (17): 84.
666) قلم (68): 42.
667) طارق (86): 9.
668) آداب الصلات، ص 16، فصل 4.
669) وسائل الشیعه، ج 12، ص 188، أبواب أحکام العشره، الباب 118، ح 1.
670) نهج البلاغه، ص 536، حکمت 349.
671) س

672) وسائل الشیعه، ج 12، ص 192 - 193، أبواب أحکام العشره، الباب 119، ح 15.
673) وسائل الشیعه، ج 12، ص 193، أبواب أحکام العشره، الباب 119، ح 17.
674) وسائل الشیعه، ج 12، ص 194، أبواب أحکام العشره، الباب 119، ح 19.
675) لسان العرب، ج 6، ص 345، س ل م و ج 12 ا ص 13، ک ب ر.

676) الکافی، ج 2، ص 234، باب المؤمن و علاماته و صفاته، ح 14، با اختلافات اندکی.
677) لسان العرب، ج 7، ص 174، ش ک ک.
678) نساء (4): 65.
679) الکافی، ج 2، ص 47، باب خصال المؤمن، ح 2.
680) شعراء (26): 89.
681) الکافی، ج 2، ص 16، باب الاخلاص، ح 5.
682) الکافی، ج 2، ص 352، باب من آذی المسلمین و احتقرهم، ح 7 - 8.
683) منازل السائرین، ص 69.
684) أوصاف الاشراف، ص 107، فصل 5.
685) ص (38): 41.
686) ص (38)، 44.
687) شرح منازل السائرین، (عبدالرزاق کاشانی)، ص 195 - 196.
688) جامع السعادات، ج 3، ص 285، فصل فی مراتب الصبر.
689) در فصل دوم از همین مقصد.
690) الکافی، ج 2، ص 91، باب الصبر، ح 15.
691) دیوان ابن فارض، ص 68، قصیده تائیه معروف ابن فارض.
692) رک: نهج البلاغه، ص 510 حکمت 237.
693) حافظ.
694) فجر (89): 27 - 30.
695) آل عمران (3): 133: و جنه عرضها السموات و الارض أعدت للمتقین.
696) حدید (57): 21
697) رک: بحار الأنوار، ج 58، ص 42-44، الباب 5، ح 3، 10 - 12.
698) الکافی، ج 2، ص 91، باب البصر، ح 13.
699) الکافی، ج 2، ص 454، باب محاسبه العمل ح 4.
700) وسائل الشیعه، ج 15، ص 263 - 264، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، 25، ح 5.
701) نهج البلاغه، ص 499، حکمت 153.

702) نهج البلاغه، ص 502، حکمت 189.
703) رک: وسائل الشیعه، ج 15، ص 261، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، الباب 25.
704) رک: بحار الأنوار، ج 6، ص 222، الباب 8، ح 22.
705) صله) ظاهراً. [منه قدس سره ].
706) الکافی، ج 2، ص 106، باب العفو، ح 1.
707) الفقیه، ج 4، ص 392، ذیل الحدیث 5834. و فیه: أقوی منک.
708) الکافی، ج 2، ص 110، باب کظم الغیظ، ح 9.
709) الفقیه، ج 4، ص 352، ح 5762.
710) متأسفانه حضرت امام خمینی (قدس سره) موفق به ادامه این کتاب و تألیف جلد دوم شرح حدیث جنود عقل و جهل نشدند.