داستانهای شیرین و خلاصه مصائب جانسوز چهارده معصوم (علیهم السلام)

نویسنده : علی گلستانی

پاداش حمایت از مردان خدا

گویند وقتی که نمرودیان بیابان وسیعی را پر از هیزم کرده و آن را به آتش مبدل ساختند تا حضرت ابراهیم (علیه السلام) را در درون آتش افکنند آتش آن قدر زیاد بود که پرندگان تا چهار فرسخ نمی توانستند در فضا پرواز کنند دراین میان زنبوری دهانش را پر از آب و بر آن آتش ریخت.
جبرئیل از او پرسید این مقدار آب چه سودی دارد او در پاسخ گفت خداوند هر کس را به اندازه قدرتش تکلیف می کند خداوند عمل زنبور را قبول کرد و او را یعسوب (یعنی امیر) زنبورها قرار داد یعسوب دارای دو ویژگی است یک جثه بزرگ دارد دوم نیش ندارد زنبوران تحت فرمان او با نظم خاصی زندگی می کنند.
داستان دوستان اشتهاردی، ج 1، ص 217، اقتباس از کتاب (الاوائل) ص 384.

از امام صادق (علیه السلام)

نقل شده که ایشان فرمودند به حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و اله و (علیه السلام) دو حرف به موسی بن عمران علی نبینا و اله و (علیه السلام) چهار حرف به حضرت ابراهیم علی نبینا و اله و (علیه السلام) هشت حرف، به حضرت نوح علی نبینا و اله و (علیه السلام) پانزده حرف به حضرت آدم علی نبینا و اله و (علیه السلام) بیست و پنج حرف، از اسم اعظم عطا شده بود بدان عمل می کردند.
خداوند تمام ین ها را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تعلیم نمود و خداوند هفتاد و سه اسم اعظم دارد که هفتاد و دو اسم آن را به حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تعلیم نمود و فقط یک اسم باقی مانده است.
و ما همه آن هفتاد و دو اسم را از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به ارث بردیم.
بوستان ولایت، ج 1، ص 103، اقتباس از کتاب کافی، ج 1، ص 283.

امام صادق (علیه السلام)

حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با حارثه بن مالک انصاری روبه رو شد و پرسید حالت چه طور است او در پاسخ گفت در حالی هستم که ایمان حقیقی دارم.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود هر چیزی را حقیقتی است نشانه حقیقت گفتار تو چیست حارثه عرض کردای رسول خدا اشتیاق به دینا ندارم شب را (برای عبادت) بیدارم و روزه های گرم را روزه می گیرم و گویا عرش خدا را می نگرم که برای حساب گسترده شده و گویا بهشتیان را در بهشت می نگرم و ناله دوزخیان را در میان دوزخ می شنوم، رسول خدا فرمود: (این) بنده ای است که خداوند قلبش را نورانی نموده است بصیرت یافتی ثاب و استوار باشد. حارثه عرض کردای رسول خدا از پروردگار عالم بخواه که شهادت در رکابت نصیب من گرداند، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود خدایا شهادت را به حارثه روزی کن چند روزی نگذشت که جنگی پیش آمد حارثه در آن جنگ شرکت نمود و پس از کشتن 9 یا 8 نفر از دشمن به شهادت رسید.
اصول کافی، ج 1، ص 54.
در محضر امام صادق (علیه السلام) سخن از قیام حضرت مهدی ععبه میان آمد امام صادق (علیه السلام) فرمود آن حضرت (امام مهدی) آن قدر با دشمنان بجنگد و خون های آن ها را بریزد که بعضی (از مسلمین) گویند اگر ین شخص اشاره به حضرت مهدی از آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بود رحم می کرد این همه بی رحمی دلیل بر این است که او از دودمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست.
یکی از حاضران به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد اگر چنین است پس چرا ما آرزوی ظهور آن حضرت را داریم؟
(یعنی کسی آرزوی ظهور حاکمی که موجب خونریزی می گردد نمی شود، امام صادق (علیه السلام) از روی تعجب فرمود:
سبحان الله اما تحب ان یظهر العدل و یأمن السبل
عجبا آیا دوست نداری که عدالت آشکار گردد و راه های امن شود (و امنیت جهانی پدید آیدو جهان پر از عدل و داد گردد.
داستان دوستان، ج 2، ص 213 نقل از بحار، ج 13.