داستانهای شیرین و خلاصه مصائب جانسوز چهارده معصوم (علیهم السلام)

علی گلستانی

سم از چه ماده ای به وجود آمده؟

معاویه که تصمیم بر مسوم ساختن امام حسن (علیه السلام) نمود در ظاهر نمی توانست سبط اکبر را بکشد زیرا بهانه نداشت و لذا در مقام شد که از جهاتی امام را مسموم کند از این رو یک نامه ای به پادشاه روم نوشت که مسکن او در قسطنطنیه بود و نامش بوکانا که مقداری سم برای من بفرست می خواهم دشمنی را از پای در آورم بدون آن که کشوری را به جنگ بکشم با لشگر کشی و مبارزه نمایم بوکانا پادشاه روم نوشت در شریعت و دین ما مذموم است با کسی که با ما جنگ ندارد نیرو دهیم و او را مسموم کنیم.
معاویه نوشت در تهامه مردی قیام کرده و طلب حکومت دارد و انقلابی عظیم بر پاکرده می خواهم سراً او را از پای در آورم تا این فتنه از میان برود و شهر و بندگان از شر او راحت شوند در شمن تحف و هدایائی برای پادشاه روم فرستاد او هم مأخوذ به حیا شد و سم قاتلی در شربت ساخت برای او فرستاد.
معاویه هم این سم را برای جعده زن امام (علیه السلام) فرستاد و پیغام داد اگراین سم را به حسن خورانیدی و و را کشتی صد هزار درهم به تو می دهم به علاوه که تو را به حباله نکاح فرزندم یزید در می آورم.
امام حسن (علیه السلام) روزه بود هنگام افطار ظرف شیر یا آب را که می خواست بدان روزه خود را افطار کند از آنکوزه خورد و چون از گلویش فرو رفت چنان بر خود لرزید و بی اختیار شده گفت انا لله و انا الیه راجعون.
آن گاه برادرش امام حسین (علیه السلام) را به حضور طلبید و به او فرمود برادرم هنگام فراق فرا رسیده و مرا زهر خورانیده اند جگرم در طشت افتاد هنگامی که از دنیا رفتم چشمانم را بپوشان مرا غسل بده و کفن کن و بر تابوتم بگذار و به سوی قبر جدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ببر تا با جدم تجدید عهد کنم پس از چهل روز امام حسن (علیه السلام) بدرجه رفیع شهادت نائل آمد.
ارشاد شیخ مفید جلد 2 ص 13 و 14 و انوار البهیه ص 131.

فرزندان امام حسن مجتبی (علیه السلام) از پسر و دختر

امام حسن مجتبی (علیه السلام) دارای پانزده اولاد پسر و دختر بودند بدین شرح 1. زید اولین فرزند بوده مکنی به ابو الحسن است 2. حسن 3. عمرو 4. قاسم 5. عبد الله 6. عبد الرحمان 7. فاطمه سادات حسنی همه از نسل زید و حسن بوده اند 8. حسین 9. عبد الله اکبر 10. عبد الله اصغر 11. اسماعیل 12. یعقوب 13. جعفر 14. محمد 15. طلحه.
یگانه دختر او فاطمه مادر امام محمد باقر (علیه السلام) است مکنی به ام الحسن است بعضی تا 20 پسر و یازده دختر برای امام حسن نوشته و شمرده اند.
پسران یک زید بن حسن دوم حسن مثنی سوم حسین اثرم چهارم علی اکبر پنجم علی اصغر ششم جعفر هفتم عبد الله اکقبر هشتم عبد الله اصغر نهم قاسم دهم عبد الرحمن یازدهم احمد دوازدهم اسماعیل سیزدهم یعقوب که دو نفر آخر از جعده بنت اشعث بود. چهاردهم عقیل پانزدهم محمد اکبر شانزدهم محمد اصغر هفدهم حمزه هجدهم ابوبکر نوزدهم عمران بیستم طلحه.

دختران امام حسین (علیه السلام)

یک ام الحسن دوم ام الحسین سوم فاطمه کبری چهارم فاطمه صغری پنجم سکینه ششم ام الخیر هفتم ام سلمه زن عمر بن امام زین العابدین (علیه السلام) هشتم ام عبد الرحمان نهم ام زین العابدین دهم رقیه زن عمرو بن منذ بن زبیر بن عوام بود یازدهم رمله خاتمه زیدبن حسن در زمین حاجز نزدیک ثعره وفات کرد جسدش را در بقیع دفن کردند عمرش 100 سال نوشته اند.
حسن مثنی
حسن مثنی یکی از فرزندان امام مجتبی است حسن بن حسن بن علی که معروف به مثنی می باشد از آن هائی است که در واقعه کربلا شرکت کرد و زخمی شد و شب برخاست از معرکه بیرون رفت.
نوشته اند چون بنای نام زدی و ازدواج حسن مثنی شد از دختران امام حسین (علیه السلام) را خواست حضرت سید الشهداء (علیه السلام) فرمود من دو دختر دارم فاطمه و سکینه هر کدام را می خواهی به تو عقد بندم.
از حیاء سر به زیر انداخت تا عمویش فرمود فاطمه شبیه به مادرم فاطمه زهرا می باشد و تو یادگار برادرم حسن مجتبی (علیه السلام) هستی فاطمه را به حباله تو در آوردم و فاطمه را به حسن عقد بست و از او سه پسر آورد عبد الله، ابراهیم و حسن و ین دومین فرزند حضرت مجتبی (علیه السلام) بود در سن سی و پنج سالگی در مدینه در گذشت و در بقیع دفن شد و فاطمه بر قبر او خیمه ای ساخت و تا یکسال عزاداری می کرد.
ارشاد شیخ مفید ص 22 و زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام) عمادزاده، ص 567.
پنجمین پسر امام مجتبی (علیه السلام) عبد الله بن حسن مکنی به ابوبکر است اشمس عبد الله کینه ابوبکر است که در روز عاشورا به دست مردی از بنی عدی شهید شد و امام حسین (علیه السلام) دختر خود حضرت سکینه را برای او تزویج کرده بود.
همان مدرک، ص 569.
ششمین نفر از فرزندان حضرت امام حسن (علیه السلام) حضرت قاسم بود که سیزده ساله بود در روز عاشورا شهید شد قاتل او مردی از بنی عدی بود البته تاریخ در این مورد مفصل است که در این کتاب گنجایش ندارد معذرت می طلبم.
خدایا بر برکت وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) ما را از پیروان راستین امامان قرار بده و ما را از برکت شیوه زندگی سازنده آن هم بهره مند ساز، آمین یا رب العالمین.