فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

حقیقت شفاعت شافعان:

جلوه شفاعت شافعان در این عالم هدایت آنهاست، و در آن عالم باطن هدایت شفاعت است. تو از هدایت اگر بی بهره شدی، از شفاعت بی بهره ای؛ و به هر قدر هدایت شدی، شفاعت شوی(92).

لیله القدر شب وصال نبی ختمی:

شاید لیله القدر برای آن صاحب قدر شده است که شب وصال نبی ختمی و لیله وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است(93).

لیله القدر شب تقدیر آجال و ارزاق،...

چون لیله القدر لیله توجه تام ولی کامل و ظهور سلطنت ملکوتیه او است، به توسط نفس شریف ولی کامل امام هر عصر و قطب هر زمان - که امروز حضرت بقیه الله فی الارضین، سیدنا و مولانا و امامنا و هادینا، حجه بن الحسن العسکری ارواحنا لمقدمه فداء است، تغییرات و تبدیلات در عالم طبع واقع شود؛ پس هر یک از جزئیات طبیعت را خواهد بطیی ءالحرکه کند، و هر یک را خواهد سریع کند، و هر رزقی را خواهد توسعه دهد، و هر یک را خواهد تضییق کند و این اراده، اراده حق است و ظل و شعاع اراده ازلیه و تابع فرامین الهیه است. چنانچه ملائکه الله نیز از خود تصرفی ندارند و تصرفات همه، بلکه تمام ذرات وجود، تصرف الهی و از آن لطیفه غیبیه الهیه است - فاستقم کما امرت(94)-(95)