فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - توجه به این اصل که ترک هواهای نفسانی و خود پرستی، ریشه خدا پرستی است.
2 - کمتر نمودن توجه به دنیا و افزودن توجهات به آخرت
3 - تحقق و تدبر در آیات قرآن جهت فهم و تصور عذابهای جهنمی و ملموس نمودن هر چه بیشتر آنها.
4 - دعا برای گشوده نشدن درهای جهنم و بسته ماندن آن.

جدول مراقبه: توجه به اینکه ابواب خشم خداوند بسته است

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 86

25 - شیاطین در بند و زندانی هستند

متن: و الشیاطین مغلوله فاسئلوا ربکم ان لا یسلطها علیکم
ترجمه: شیاطین در این ماه در غل و زنجیرند پس از خداوند بخواهید که آنها را هرگز بر شما مسلط نسازد.
ای انسان بیچاره، اگر در ماه روزه و عبادت که نفس در قرنطینه تربیت و تهذیب قرار گرفته و شیطان زندانی است و آیات قرآن بر دل و قلب تو عرضه می شود و آسمان پر رمز و راز شبهای ماه خدا برای فکر و اندیشه تو پرده اسرار می شکافد به خود نیایی و اصلاح خود نکنی، در ایام دیگر حال تو چگونه خواهد بود؟
نباید فراموش کنید که در ماه مبارک که شهر الله می باشد و درهای رحمت الهی بر روی بندگان باز است و شیاطین و اهریمنان - به حسب روایت - در غل و زنجیر به سر می برند، اگر شما نتوانید خود را اصلاح و مهذب نمائید، نفس اماره را تحت مراقبت و کنترل خود در آورید، هواهای نفسانیه را زیر پا گذاشته علاقه و ارتباط خویش را با دنیا و مادیت قطع کنید، بعد از پایان یافتن شهر صیام مشکل است بتوانید این مسائل را به مرحله عمل درآورید، بنابراین، از فرصت استفاده کنید و پیش از آنکه این فیض عظیم سپری گردد، در مقام اصلاح، تزکیه و تصفیه امور خود برآئید؛ خود را برای انجام وظایف ماه صیام آماده و مهیا سازید. طوری نباشد که پیش از فرا رسیدن شهر رمضان همانند ساعت بدست شیطان کوک شده در این یک ماه که شیاطین در زنجیرند، شما بطور خود کار به معاصی و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردید!(81)
در این ماه مبارک تمام ابزار آلات مهار نمودن نفس حیوانی فراهم است، همتی می طلبد و دعائی که از خداوند تحقق آن را صادقانه طلب می کنیم.