فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - انس با حضرات معصومین، علیهم السلام، خصوصاً از مجرای ذکر صلوات
2 - پذیرش واقعی و تسلیم بودن حقیقی نسبت به دستورات پیامبر عزیزمان

جدول مراقبه: زیاد صلوات فرستادن

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 78

23 - ابواب رحمت الهی گشوده است

متن: ایها الناس، ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسئلوا ربکم ان لا یغلقها علیکم.
ترجمه: ای مردم بدانید در این ماه درهای بهشت باز است، پس از پروردگار خویش بخواهید آن را بر شما مسدود نسازد.
یکی از موانع عظیم در بهره گیری از عبادات و کتاب الهی همانطور که اشاره به آن گذشت، حجاب معاصی و گناهان است که روح انسان را سرد و بی رغبت به خدا و آخرت می کند چندانکه ابواب رحمت الهی بسته شده و جهنم بر روی او گشوده است و اگر بر همین حال باقی بماند هرگز امیدی به نجات او نیست. اما خداوند مهربان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با رحمت خود این حجاب را می درد، درهای بهشت را می گشاید و بر جهنم خود قفل می زند تا شاید ما گنهکاران رها از ظلمت و تباهی اعمال گذشته خود، در پرتو انوار رحمت ماه رمضان از اصرار خود در پیمودن راه شقاوت و هلاکت دست برداریم و گذشته ها را جبران کنیم؛ آن هم با سرعتی که بتوانیم خرمن گناه یک عمر را در یک ماه بسوزانیم و راه آینده را روشن سازیم و در این میان خداوند رئوف، شیطان حیله گر را نیز به غل و زنجیر کشیده، شیطانی که از دامهای بزرگ او این است که:
در ابتداء بنده را به غرور کشاند، و او را به این وسیله، افسار گسیخته کند، و از معاصی کوچک به بزرگ و از آن به کبائر و موبقات کشد. و چون مدتی بدین منوال با او بازی کرد و او را به خیال رجاء به رحمت به وادی غرور کشاند، در آخر کار، اگر در او نورانیتی دید که احتمال توبه و رجوع داد، او را به یأس از رحمت و قنوط کشاند و به او گوید: از تو گذشته و کار تو اصلاح شدنی نیست و این دام بزرگی است که بنده را از در خانه خدا روگردان کند، و دست او را از دامن رحمت الهی کوتاه نماید. و این منشأ خرابیهای عجیب و مفاسد بیشمار است؛ که ضرر این اشخاص به خود و به دیگران، از هر کس بیشتر است و این از غایت جهل و نهایت شقاوت است.
پس انسان باید در صدد علاج برای این کبیره مهلکه بر آید، و تفکر در رحمتهای واسعه حق و لطفهای خفی و جلی آن ذات مقدس کند(70).
پس، غرور شیطان انسان را از عمل صالح باز دارد و انسان را یا بی ایمان یا با بارهای سنگین از دنیا ببرد و به شقاوت و بدبختی گرفتار کند. و گاهی با وعده رحمت واسعه ارحم الراحمین دست انسان را از دامن رحمت کوتاه کند -؛ غافل از آنکه این همه بعث رسل و ارسال کتب و فرو فرستادن فرشتگان و وحی و الهام به پیغمبران و راهنمایی طریق حق، از رحمت ارحم الراحمین است. عالم را رحمت واسعه حق فرو گرفته و ما در لب چشمه حیوان از تشنگی به هلاکت می رسیم... بالجمله این نیز از غرور شیطان است که دست انسان را با طمع رحمت از رحمت کوتاه کند.(71)