فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

22 - زیاد صلوات فرستادن

متن: و من اکثر فیه من الصلوه علی ثقل الله میزانه یوم تخفف الموازین و من تلا فیه آیه من القران کان له مثل اجر من ختم القران فی غیره من الشهور
ترجمه: و هر کس در این ماه زیاد صلوات بر من فرستد خدای تعالی حسناتش را در روز قیامت سنگین می فرماید، در آن وقتی که میزانها سبک می شوند، و کسی که در این ماه آیه ای از قرآن تلاوت نماید مانند آن کسی است که در ماههای دیگر ختم قرآن نموده است.
حقیقت درود و صلوات اظهار عشق و تمنای وصول به نهایی ترین مرحله کمال خود است که در وجود مبارک محمدی و اولیاء طاهرینش تحقق یافته است و هر چه قلباً و لساناً به این محبت و عشق به کمال مطلوب خود و غایت وجود همه موجودات بیشتر مشغول باشیم و از توجه به غیر او بکاهیم، در حقیقت خود را در معرض تابش انوار قدسیه آن وجود شریف قرار داده ایم و وجود ضعیف خود را با یاد کمالات انسانی او و صفات خدایی او تقویت نموده ایم -؛ بویژه که از اهل معرفت رسیده است: صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جامع همه اصول حقه و عقیده ناب شیعه است و ذکر صلوات تقویت همه جانبه این عقاید حقه است. اما شرط کمال این ذکر شریف آن است که با شدت تکرار آن و خصوصاً با تاسی و تبعیت به سیره آن بزرگواران این ذکر شریف در قلبت وارد شده و قلب را یکپارچه عشق و محبت به آنان قرار دهد و فانی در آنها شود تا خود را بکلی فراموش کند؛ رزقنا الله و ایاکم انشاء الله.

توصیه های عملی:

1 - انس با حضرات معصومین، علیهم السلام، خصوصاً از مجرای ذکر صلوات
2 - پذیرش واقعی و تسلیم بودن حقیقی نسبت به دستورات پیامبر عزیزمان

جدول مراقبه: زیاد صلوات فرستادن

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 78