فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

18 - آسان گرفتن به زیر دست

متن: و من خفف فی هذا الشهر عما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه، و من کف فیه شره کفف الله عنه غضبه یوم یلقاه، و من اکرم فیه یتیماً اکرمه الله یوم یلقاه
ترجمه: کسی که در این ماه بر زیر دستان خویش آسان بگیرد، خداوند حساب او را آسان می گیرد، و کسی که شرش را از دیگران بردارد، خداوند در روز ملاقات با خویش غضبش را از او زایل خواهد کرد و کسی که در این ماه یتیمی را اکرام کند خداوند در روز ملاقات با خویش او را گرامی می دارد.
خدمتگزار امام می گوید: بنده 19 سال خدمتگزار امام بودم رفتار آقا منتهای خوبی بود، الآن هم همیشه جویای حال ما می شوند، مرتب احوالپرسی می کنند، ما از چشممان گله داریم، از آقا به اندازه سر سوزنی گله نداریم.(63)
از همسر ایشان می شنویم که می فرمودند، امام در زندگی خصوصی من دخالت نمی کردند، اوایل زندگیمان، هفته اول یا ماه اول یادم نیست، به من گفتند: من به کار تو کاری ندارم، به هر صورت که میل داری لباس بخر و بپوش، اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام دهی و محرمات را ترک کنی، یعنی گناه نکنی.(64)
این دستور پیامبر عزیز اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در واقع سرایت دادن رحمت واسعه حضرت حق به زیر دستان خود و آسان گرفتن بر آنها خصوصاً در این ماه است.

توصیه های عملی:

1 - انجام دادن امور شخصی خود و نداشتن زحمت برای دیگران
2 - در مورد کسانی که برای ما موظف به انجام کارهای محوله هستند تخفیف ویژه ای برای ایام ماه مبارک در نظر بگیریم.
3 - بطور کلی زحمت خود را تا آنجا که می شود و می توانیم از دوش سایرین برداریم؛ بلکه موجبات راحت و آسایش آنها را بیش از پیش فراهم کنیم.

جدول مراقبه: آسان گرفتن به زیر دست

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 68