فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - عمل نمودن به آنچه می دانیم من عمل بما علم علمه الله علم ما لا یعلم هر کس عمل کند آنچه را که می داند خداوند خواهد آموخت به او آنچه را که نمی داند.
2 - استفاده از محضر استاد خود ساخته و صاحب نفسی که سخنان او در جان تأثیر کند، یا مطالعه کتب اخلاقی او، مانند: کتب ارزشمند اخلاقی حضرت امام (ره)
3 - ملکات زشت خود را در نظر گرفته در عمل بر خلاف آن مقاومت و صبر پیشه کنید؛ و در این امر از خداوند متعال مرتباً کمک بخواهید.
4 - مداومت در ذکر شریف لا حول ولا قوه الا با لله العلی العظیم.

جدول مراقبه: حسن خلق

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 66

18 - آسان گرفتن به زیر دست

متن: و من خفف فی هذا الشهر عما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه، و من کف فیه شره کفف الله عنه غضبه یوم یلقاه، و من اکرم فیه یتیماً اکرمه الله یوم یلقاه
ترجمه: کسی که در این ماه بر زیر دستان خویش آسان بگیرد، خداوند حساب او را آسان می گیرد، و کسی که شرش را از دیگران بردارد، خداوند در روز ملاقات با خویش غضبش را از او زایل خواهد کرد و کسی که در این ماه یتیمی را اکرام کند خداوند در روز ملاقات با خویش او را گرامی می دارد.
خدمتگزار امام می گوید: بنده 19 سال خدمتگزار امام بودم رفتار آقا منتهای خوبی بود، الآن هم همیشه جویای حال ما می شوند، مرتب احوالپرسی می کنند، ما از چشممان گله داریم، از آقا به اندازه سر سوزنی گله نداریم.(63)
از همسر ایشان می شنویم که می فرمودند، امام در زندگی خصوصی من دخالت نمی کردند، اوایل زندگیمان، هفته اول یا ماه اول یادم نیست، به من گفتند: من به کار تو کاری ندارم، به هر صورت که میل داری لباس بخر و بپوش، اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام دهی و محرمات را ترک کنی، یعنی گناه نکنی.(64)
این دستور پیامبر عزیز اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در واقع سرایت دادن رحمت واسعه حضرت حق به زیر دستان خود و آسان گرفتن بر آنها خصوصاً در این ماه است.