فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: سجده طولانی

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 60.

16 - همت به دادن افطار

متن: ایها الناس من فطر منکم صائماً مؤمناً فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله عز و جل عتق رقبه و مغفره لما مضی من ذنوبه، فقیل له: یا رسول الله لیس کلنا یقدر علی ذلک، فقال (صلی الله علیه و آله): اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشربه من ماء
ترجمه: ای مردم بدانید هر کس از شما به روزه دار مؤمنی در این ماه افطار دهد در نزد خداوند این عملش معادل آزاد کردن بنده ای و پاک شدن گناهان گذشته اوست. در این میان شخصی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کرد که ما همه قادر به انجام این عمل نیستیم، پیامبر فرمودند از آتش کناره گیرید ولو به نیمی خرما یا لیوانی آب.
حقیقت عمل افطار دادن، رنگ خوب رهانیدن گرسنگان از رنجش و عذاب، به روح و روان خود است .
در شرایط عادی و غیر از ماه روزه و عبادت، اطعام نمودن عمل بسیار پسندیده و موجب اجر فراوان اخروی خواهد بود، اما دادن افطار به روزه داران از ابعاد دیگری برخوردار است که صورت ملکوتی آن کناره گرفتن از آتش و آزاد نمودن بندگان و مزین شدن روح به خصال بارز انسانیت است؛ آن هم در ابعادی که از ادراک امثال ما خارج است. و چه خوب است نصیحت امام همیشه آویزه گوشمان باشد:
پسرم ما که عاجز از شکر او و نعمتهای بی منتهای اوییم، پس چه بهتر که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم که خدمت به آنها خدمت به حق است، چه که همه از اویند؛ هیچگاه در خدمت به خلق الله خود را طلبکار مدان که آنان به حق، منت بر ما دارند که وسیله خدمت به او جل و علا هستند. و در خدمت به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیله شیطان است که ما را در کام خود فرو برد. و در خدمت به بندگان خدا آنچه برای آنان پرنفع تر است انتخاب کن، نه آنچه برای خود یا دوستان خود، که این علامت صدق در پیشگاه مقدس او جل و علا است. پسر عزیزم خداوند حاضر است و عالم محضر اوست و صفحه نفس ماها یکی از نامه های اعمالمان. سعی کن هر شغل و عمل که تو را به او نزدیکتر کند، انتخاب کن که آن رضای او جل و علا است. در دل به من اشکال مکن که اگر صادقی چرا خود چنین نیستی؛ که من خود می دانم که به هیچ یک از صفات اهل دل موصوف نیستم و خوف آن دارم که این قلم شکسته در خدمت ابلیس و نفس خبیث باشد و فردا از من موأخذه شود، لکن اصل مطالب حق است، اگر چه به قلم مثل منی که از خصلتهای شیطانی دور نیستم. و به خدای تعالی در این نفسهای آخر پناه می برم و از اولیای او جل و علا امید دستگیری و شفاعت دارم. بارالها! تو خود از این پیر ناتوان و احمد جوان دستگیری کن و عاقبت ما را ختم به خیر فرما و با رحمت واسعه خود ما را به بارگاه جلال و جمال خود راهی ده(61).

توصیه های عملی:

1 - بهتر است برای خویش برنامه افطاری دادن را در روزهای معین بنویسید، خود قصد این عمل هم نزد خداوند بی ثواب نخواهد بود.
2 - خالص نمودن برنامه های افطاری دادن از شئون نفسانی و قصد تقرب داشتن در این امور.