فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - سعی در ترک حالت غفلت در ساعات شبانه روز و اذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفه و دون الجهر من القول فی الغدو و الآصال و لا تکن من الغافلین(54)
2 - نسبت به اوقات نماز حالت استقبال و انتظار داشته باش.
3 - اهمیت نماز و جایگاه ممتاز آن را در تعیین سعادت و شقاوت به قلب خود تکرار و تفهیم کن.
4 - آداب قلبی نماز (حضور، خشوع، طمأنینه، نشاط و...) را با تکلف هم که شده بخود بگیر تا بعد الهی حقیقت آن، در تو تحقق یابد؛ من تشبه بقوم فهو منهم.

جدول مراقبه: تذکر اهمیت اوقات نماز

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 53

14 - ذکر استغفار

متن: ایها الناس ان انفسکم مرهونه باعمالکم فکفوها باستغفارکم
ترجمه: ای مردم شما در گرو اعمالتان هستید، خود را به استغفار آزاد کنید.
چشم بینای قلوب اهل معرفت صورت ملکوتی ندامت را که همان ستون میانی خیمه استغفار است، به صورت آتش فروزانی مشاهده می کند که لهیب زبانه های آن افسوس و اندوهی است فراگیر، آنچنان گناهان و آثار پلید آن را در خود می سوزاند که برای آتش جهنم و عذاب آخرت چیزی باقی نمی ماند:
باید انسان بکوشد تا آنکه صورت ندامت را در دل قوت دهد تا ان شاءالله به بیت احتراق وارد شود و آنچنان است که به واسطه تفکر در تبعات و آثار موحشه معاصی ندامت را در دل قوت دهد، و نمونه نار الله الموقده(55) را خود به اختیار خود در دل خود روشن کند و قلب را به آتش ندامت محترق کند تا آنکه همه معاصی از آن آتش بسوزد و کدورت و زنگار قلب مرتفع شود. بداند که اگر این آتش [را] در این عالم، خود برای خود روشن نکند، و این در جهنم را که خود باب الابواب بهشت است، به روی خود مفتوح نکند، از این عالم که منتقل شد، ناچار در آن عالم آتش سخت سوزناکی برای او تهیه شود و ابواب جهنم به روی او باز گردد و ابواب بهشت و رحمت به روی او منسد گردد.
خداوند سینه سوزناکی به ما عنایت فرما، و از آتش ندامت جذوه ندامت در قلب ما بیفکن و آن را به این آتش دنیایی بسوزان و کدورت قلبیه ما را بر طرف فرما، و ما را از این عالم بی تبعات معاصی ببر انک ولی النعم و علی کل شی ء قدیر(56).
جناب سید جلیل القدر، السید الرضی، رضی الله عنه، در نهج البلاغه روایت فرمود که همانا گوینده ای در محضر امیر، (علیه السلام)، گفت: استغفر الله پس فرمود به او: مادرت در عزایت گریه کناد، آیا می دانی چیست استغفار؟ همانا استغفار درجه علیین است. و آن اسمی است که واقع می شود بر شش معنی.
اول، آنها، پشیمانی بر گذشته است.
دوم، عزم بر برگشت ننمودن است به سوی آن همیشگی.
سوم، ادا کنی به سوی مخلوق حق آنها را تا ملاقات کنی خدای سبحان را پاکیزه که نبوده باشد بر تو دنباله ای. (یعنی حقی از کسی به عهده تو نباشد.)
چهارم، آنکه روی آوری به سوی هر فریضه که بر تو است که ضایع کردی آن را، پس ادا کنی حق آن را.
پنجم، روی آوری به سوی گوشتی که روییده شده است بر حرام، پس آب کنی آن را به اندوهها تا بچسبد گوشت به استخوان و روییده شود بین آنها گوشت تازه
ششم آنکه بچشانی جسم را درد فرمانبرداری، چنانچه چشاندی آن را شیرینی نافرمانی...
ای عزیز! مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یکسره نمایند(57).
امام سجاد، (علیه السلام)، چون ماه رمضان داخل می شد، تکلم نمی کردند مگر به دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر.