فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

10 - رسیدگی به ایتام

متن: و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحنن علی ایتامکم.
ترجمه: با یتیمان مردم مهربانی کنید تا خدا به یتیمان شما مهربانی کند.
فرزندان یتیم بخصوص فرزندان شهدا حق عظیمی بر گردن جامعه دارند و مسلمانان فرزندان یتیم را باید مثل فرزندان خود دوست بدارند. از نزدیکان امام راحل چنین نقل شده است که در مواقعی که امام استراحت می کردند اتفاق می افتاد که بعضی از فرزندان یا خانواده های شهدا را به اتاق ایشان می بردیم، امام بلند می شدند و فرزندان شهدا را مورد تفقد قرار می دادند و به آنها مهربانی می کردند و انعام می دادند. و درباره تربیت طفل خصوصاً فرزندان شهدا می فرمودند: باید دانست که تربیت یک طفل را نباید فقط یکی محسوب داشت و همین طور سوء تربیت و سهل انگاری درباره یک طفل را نباید یکی حساب نمود. چه بسا که با تربیت یک طفل، یک جمعیت کثیر بلکه یک ملت و یک مملکت اصلاح شود و به فساد یک نفر یک مملکت و ملت فاسد شود(45).
چو شمع کم فروغی نباشیم که دامنه روشنایی نور آن فقط نفسانیت خودمان را در بر می گیرد. بیاییم چون ائمه معصومین ایتام را فرزندان خود بدانیم، و از آنها درس بگیریم تا جنبه های انسانیت و معرفت در وجودمان بجوشد. از الگوهای موفق و خیرین درس بیاموزیم.

توصیه های عملی:

1 - سعی و تلاش در یافتن مجرای خدمت و سرپرستی ایتام.
2 - چشیدن حال معنوی حاصل از نوازش یتیم و دیدن رأفت و مهربانی خداوند در این گونه امور.
3 - اختصاص دادن قسمتی از اوقات خود در راه ارایه خدمات به ایتام.

جدول مراقبه: رسیدگی به ایتام

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 42