فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

توصیه های عملی:

1 - تصمیم جدی بر اینکه لااقل در این یک ماه از ما گناهی سر نزند یا عهد بستن با خدا در این زمینه.
2 - کنترل زبان و در اختیار عقل و شرع قرار دادن آن، تا مجرای خیرات در بین خلق باشد نه منشأ شرور؛ لا اقل در این یک ماه.
3 - توجه به تقوای چشم، گوش و زبان که منشأ خلق چشم، گوش و زبان باطنی و اخروی در ما است.
4 - توجه و یاد بسیار از فنای لذات و بقای تبعات آن و آه سرد و دل پر درد و حسرت و ندامت بی حاصل.

جدول مراقبه: حفظ زبان و چشم و گوش از حرام الهی

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 40

10 - رسیدگی به ایتام

متن: و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحنن علی ایتامکم.
ترجمه: با یتیمان مردم مهربانی کنید تا خدا به یتیمان شما مهربانی کند.
فرزندان یتیم بخصوص فرزندان شهدا حق عظیمی بر گردن جامعه دارند و مسلمانان فرزندان یتیم را باید مثل فرزندان خود دوست بدارند. از نزدیکان امام راحل چنین نقل شده است که در مواقعی که امام استراحت می کردند اتفاق می افتاد که بعضی از فرزندان یا خانواده های شهدا را به اتاق ایشان می بردیم، امام بلند می شدند و فرزندان شهدا را مورد تفقد قرار می دادند و به آنها مهربانی می کردند و انعام می دادند. و درباره تربیت طفل خصوصاً فرزندان شهدا می فرمودند: باید دانست که تربیت یک طفل را نباید فقط یکی محسوب داشت و همین طور سوء تربیت و سهل انگاری درباره یک طفل را نباید یکی حساب نمود. چه بسا که با تربیت یک طفل، یک جمعیت کثیر بلکه یک ملت و یک مملکت اصلاح شود و به فساد یک نفر یک مملکت و ملت فاسد شود(45).
چو شمع کم فروغی نباشیم که دامنه روشنایی نور آن فقط نفسانیت خودمان را در بر می گیرد. بیاییم چون ائمه معصومین ایتام را فرزندان خود بدانیم، و از آنها درس بگیریم تا جنبه های انسانیت و معرفت در وجودمان بجوشد. از الگوهای موفق و خیرین درس بیاموزیم.