فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: تصدق بر فقرا و مساکین

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 33

8 - احترام به بزرگترها، ترحم به کوچکترها

متن: و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم
ترجمه: بزرگان خویش را محترم بشمارید و به کوچکترها رحمت و عطوفت داشته باشید و با خویشاوندان خود مرتبط باشید.
در سیره و سنت معلمان و پیشوایان بشریت، حسن سلوک و معاشرت از برجسته ترین صفات آنها بوده است. چه کسی است که پیامبر مکرم اسلام را توصیف کند و صفت تواضع و احترام او را به بزرگترها و مهربانی او را به کوچکترها ذکر نکند؟ و نگوید در اظهار احترام و سلام بر همگان پیشی می گرفت؟ و زودتر بر کودکان سلام می نمود و توجه بسیار به آنها داشت تا حدی که مادری را که کودکش در آغوش پیامبر بول کرده و لباس ایشان را ملوث نموده مخاطب قرار می دهد که: به کودکت نهیب نزن، لباس من با آب پاک خواهد شد، اما اثری را که بر روان کودکت از تندی گذارده ای زائل نمی شود.
با تأسی به چنین پیامبری است که تربیت یافتگان مکتبش همچون امام خمینی (ره) وقتی کودکان در مجلس به بازی مشغولند می گوید به خاطر پذیرایی و بر زمین نریختن چای مانع بازی آنها نشوید بلکه چای را از سر راه آنها بردارید و نسبت به طلبه هایی که درسخوان بودند تواضع عجیبی داشتند و هر وقت طلبه، روضه خوان یا مداح اهل بیت علیهم السلام را می دیدند تمام قد، بلند می شدند و هر گاه یکی از این افراد می خواست از نزد ایشان برود او را بدرقه می کردند و سر انجام هم با اصرار مهمان باز می گشتند. و وقتی شنیدند در منزل ایشان به یکی از علماء دینی توهین شده یا غیبت صورت گرفته است از شدت ناراحتی تب کرده مریض شدند.
امام با همه افراد خانواده گرم و مهربان بودند، به همه اولادشان به یک نظر نگاه می کردند و به یک اندازه محبت می نمودند؛ بطوری که بعد از این همه سال فرزندان او می گویند ما هنوز متوجه نشدیم امام کدام فرزندشان را بیشتر دوست داشتند.
چگونه می توانیم به بزرگانی که با آنها سروکار داریم بیش از پیش احترام بگذاریم؟ در ارتباط با کوچکترها چه کاری از دستمان بر می آید؟ کدامیک از ارتباطات خویش را لازم است اصلاح کنیم؟

توصیه های عملی:

1 - نسبت به هر یک از افراد در این زمینه برنامه ریزی کردن (توجه به ابعاد خانوادگی، اجتماعی و... با توجه به شخصیت و خصوصیات روحی افراد)
2 - دعا در کسب روحی لطیف و رئوف جهت ارتباطی سالم، با خلق، به نحو مناسب، در این ماه.
3 - شناخت حقوق افراد با مطالعه و جدیت در رعایت حال آنها.