فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: یاد گرسنگی و عطش قیامت

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 30

7 - تصدق بر فقرا و مسکین

متن:... و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم
ترجمه: بر فقیران و مساکین خویش تصدق نمائید.

آثار صدقه:

صدقه در حقیقت خود جامع بسیاری از فضایل انسانی در دنیا و آخرت است، از اولین ساعات دادن صدقه برکات آن با انسان همراه است و از او بلایا را دفع می کند، تا قیامت که صاحب خود را ملاقات کند در بهشت جوار حق، جل شأنه، امام خوبان در کتاب اربعین حدیث خود جد و جهد و کثرت دادن صدقه و پنهانی بودن و رعایت اولویت در صدقه بر خویشان محتاج و صدقه از آنچه مورد علاقه انسان است را بسیار تأکید فرموده: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون(39)، و آورده است:
مطلوب در صدقه کثرت آن است و به هر اندازه رسد اسراف نیست. و در حدیث است که حضرت امام حسن مجتبی، سلام الله علیه، سه مرتبه قسمت کرد اموال خود را با فقرا بطور تنصیف؛ حتی اگر دارای دو جفت نعلین بود، یا دو ثوب بود، تنصیف فرمود.(40)
در احادیث کثیره وارد است که صدقه مردنهای بد را دفع می نماید، و روزی را نازل می کند و قرض را ادا می کند و عمر را زیاد می کند و هفتاد طور مردن بد را دفع کند و خدای تعالی عوض آن را از ده تا صد هزار عطا فرماید، و اسباب زیادت مال گردد و در صبح هر کس صدقه دهد، از بلاهای آسمانی در آن روز ایمن گردد و اگر در اول شب بدهد، از بلاهای آسمانی در آن شب ایمن باشد و مداوای مریضها با صدقه شود و اگر کسی اهل بیت مسلمی را کفایت کند، گرسنگی آنها را رفع کند و بدن آنها را بپوشاند و آبروی آنها را حفظ کند؛ از هفتاد حج محبوبتر است،...(41)
با توجه به اینکه بسیاری از ابعاد انسانیت برای هر فرد در ارتباط و همدردی با فقرا و مساکین شکوفا می شود.باید تلاش کنیم حال فقرا را خصوصاً در این ماه بهتر بفهمیم و یار و غمخوار آنها باشیم.