فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

پیر جماران در نصایح خود آورده است:

ای عزیز، اوضاع عالم آخرت را با این عالم قیاس مکن که این عالم را گنجایش ظهور یکی از نعمتها و نقمتهای آن عالم نیست. این عالم با همه پهناوری آسمانها و عوالمش گنجایش ظهور پرده ای از پرده های ملکوت سفلی، که عالم قبر هم از همان است، ندارد چه رسد به ملکوت اعلا که عالم قیامت نمونه آنست و در حدیث مفصلی که شیخ شهید ثانی، رضوان الله علیه، درمنیه المرید از حضرت صدیقه کبری، سلام الله علیها، نقل می فرماید وارد است که فرمود: رسل خدا صل الله علیه و اله فرمود: همانا علمای شیعیان ما محشور می شوند؛ و بر آنها خلعت می پوشند از خلعتهای کرامت به قدر کثرت علومشان و جدیت کردن آنها در ارشاد بندگان خدا؛ حتی آن که به بعضی از آنها هزار هزار خلعت از نور داده شود - تا آن که می فرماید - یک رشته از آن خلعتها افضل است از آنچه شمس بر آن طلوع می کند هزار هزار مرتبه(36). این راجع به نعیمش، و اما راجع به عذابش، جناب فیض رحمه الله در علم الیقین از مرحوم صدوق حدیث کند که به اسناد خود از حضرت صادق سلام الله علیه روایت کند در ضمن حدیثی که جبرئیل به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، عرض کرد که اگر یک حلقه از آن سلسله ای که طولش هفتاد ذراع است بر دنیا نهاده شود، همانا دنیا ذوب شود از حرارت آن. و اگر قطره ای از زقوم و ضریع آن بچکد در آبهای اهل دنیا، می میرند اهل آن از گند آن(37). نعوذ بالله من غضب الرحمن(38).
سرای آخرت دیار جانهاست و گرسنگی و تشنگی در آن گرسنگی و تشنگی معنوی است.حقیقت گرسنگی و تشنگی در روح آدمی است که شراب و غذای آن علم و معرفت و محسنات اخلاق و اعمال بوده و در دنیا در محرومیت بوده؛ و در یک کلام جهنم او فراق و محرومیت از سر چشمه هستی بخش عالم است و فقر و بی چیزی اوست.

توصیه های عملی:

1 - تفکر و مطالعه در فهم بیشتر سرای آخرت، از قبیل تدبر در آیات عذاب و مطالعه کتبی که بر اساس آیات و روایات و احادیث شریفه به ترسیم زندگی آخرت پرداخته است.
2 - تذکر مداوم، با تکرار آیات عذاب الهی و پناهندگی به او - جلت عظمته -
3 - شناخت نفس و روان که روزنه، بلکه دروازه ورود به اسرار و راز و رمز عالم غیب است.

جدول مراقبه: یاد گرسنگی و عطش قیامت

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 30