فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: توجه به خطر عظیم شقاوت

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید
صفحه 26

6 - یاد گرسنگی و عطش قیامت

متن: و اذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه.
ترجمه: با گرسنگی و تشنگی خویش به یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیفتید
در خبر است که عذاب گرسنگی را به دوزخیان مسلط می کنند تا به ناچار شکم های خود را از زقوم پر می سازند، لا کلون من شجر من زقوم فما لئون منها البطون(33)، پس از آن تشنگی را چنان بر آنها چیره می کنند و حمیم را بر ایشان عرضه می سازند که بسیار از آن می آشامند، فسقوا ماء حمیماًفقطع امعائهم(34) بگونه ای گرم است که اندرون آنها را ریزه ریزه می کند.این عذابها بی شک باطن اعمال ایشان در دنیا است که تشنگی و گرسنگی جان خود را با اعمال ناشایست خود سیراب می کردند، ولی اثر آن جز افزوده شدن بر تشنگی و گرسنگی آنها نبوده است.
الدنیا کماء البحر کلما شربه انسان عطشان یزید عطشه حتی یقتله(35).
دنیا همچون آب دریاست که تشنه هر اندازه از آن بیاشامد بر تشنگی او افزوده می شود تا اینکه او را از پای در آورد.

پیر جماران در نصایح خود آورده است:

ای عزیز، اوضاع عالم آخرت را با این عالم قیاس مکن که این عالم را گنجایش ظهور یکی از نعمتها و نقمتهای آن عالم نیست. این عالم با همه پهناوری آسمانها و عوالمش گنجایش ظهور پرده ای از پرده های ملکوت سفلی، که عالم قبر هم از همان است، ندارد چه رسد به ملکوت اعلا که عالم قیامت نمونه آنست و در حدیث مفصلی که شیخ شهید ثانی، رضوان الله علیه، درمنیه المرید از حضرت صدیقه کبری، سلام الله علیها، نقل می فرماید وارد است که فرمود: رسل خدا صل الله علیه و اله فرمود: همانا علمای شیعیان ما محشور می شوند؛ و بر آنها خلعت می پوشند از خلعتهای کرامت به قدر کثرت علومشان و جدیت کردن آنها در ارشاد بندگان خدا؛ حتی آن که به بعضی از آنها هزار هزار خلعت از نور داده شود - تا آن که می فرماید - یک رشته از آن خلعتها افضل است از آنچه شمس بر آن طلوع می کند هزار هزار مرتبه(36). این راجع به نعیمش، و اما راجع به عذابش، جناب فیض رحمه الله در علم الیقین از مرحوم صدوق حدیث کند که به اسناد خود از حضرت صادق سلام الله علیه روایت کند در ضمن حدیثی که جبرئیل به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، عرض کرد که اگر یک حلقه از آن سلسله ای که طولش هفتاد ذراع است بر دنیا نهاده شود، همانا دنیا ذوب شود از حرارت آن. و اگر قطره ای از زقوم و ضریع آن بچکد در آبهای اهل دنیا، می میرند اهل آن از گند آن(37). نعوذ بالله من غضب الرحمن(38).
سرای آخرت دیار جانهاست و گرسنگی و تشنگی در آن گرسنگی و تشنگی معنوی است.حقیقت گرسنگی و تشنگی در روح آدمی است که شراب و غذای آن علم و معرفت و محسنات اخلاق و اعمال بوده و در دنیا در محرومیت بوده؛ و در یک کلام جهنم او فراق و محرومیت از سر چشمه هستی بخش عالم است و فقر و بی چیزی اوست.