فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

5 - خطر عظیم شقاوت

متن: فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم
ترجمه: پس همانا آن که در این ماه از غفران الهی محررم بماند شقی و بدبخت خواهد بود.
همان طور که بر اثر تفضل الهی که شامل حال بندگان در این ماه پر خیر و برکت می شود و ممکن است عبادت یک ماه و اجتناب از لذات و اعراض از شهوات آینه قلب از سیاهی و غفلت زدوده گردد و انصاف از عالم طبیعت و لذات دنیوی حاصل آید و بنده با احوالی خوش وارد شب قدر شود و مشمول انوار هدایتی باشد که مؤمنین و اولیاء از آن بهرمندند، همچنین این خطر عظیم وجود دارد که با سستی ها و تنبلی ها و بی توجهی ها و بی تقواییها در صف شقاوتمندان قرار گیرد؛ زیرا کسی که با چنین شرایط فراهمی قادر به تهذیب خود نباشد در ایام دیگر حال او معلوم است.
نباید فراموش کنید که در ماه مبارک، که شهر الله می باشد و درهای رحمت الهی بر روی بندگان باز است و شیاطین و اهریمنان به حسب روایات در غل و زنجیر بسر می برند، اگر شما نتوانید خود را اصلاح و مهذب نمائید، نفس اماره را تحت مراقبت و کنترل خود در آورید، هواهای نفسانیه را زیر پا گذاشته علاقه و ارتباط خویش را با دنیا و مادیت قطع کنید، بعد از پایان یافتن شهر صیام مشکل است بتوانید این مسائل را به مرحله عمل در آورید. بنابراین، از فرصت استفاده کنید(32).
آیا این تهدید بزرگی نیست!؟ چگونه می توان از شقاوت و بدبختی به خداوند پناه برد؟ آیا این برنامه ترسیم شده از سوی رسول خدا (صلی الله علیه و اله ) آن بزرگ هدایتگر بشر، همان راه حقیقی نجات نیست؟

توصیه های عملی:

1 - تذکر دائم خطر عظیم شقاوت در صورت از دست رفتن فرصت و شرایط فراهم شده ظاهری و باطنی در ماه مبارک رمضان.
2 - شناخت علائم وجود شقاوت و فهم حقیقت و نتایج سوء آن
3 - مطالعه احوال اشقیاء به قصد عبرت، در قرآن و تاریخ

جدول مراقبه: توجه به خطر عظیم شقاوت

چنانچه مایل هستید حداقل یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خود سازی عملی سازید.شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آن را یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید
صفحه 26