فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

جدول مراقبه: دعا و مسئلت از درگاه الهی با قلبی پاک و نیتی صادق

چنانچه مایل هستید حداقل یکی توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی علمی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آنرا یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 11.

3 - دعا برای توفیق روزه داری:

متن: أن یوفقکم لصیامه...
ترجمه: (مسئلت از خداوند با نیات صادق و دلهای پاک) در توفیق به روزه داری.
معنای روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، از معاصی هم باید خودداری نمود بلکه مردان خدا که می خواهند به معدن عظمت برسند باید ترک غیر حق کنند در همه مظاهر آن. از این رو دعا برای تحقق روزه حقیقی قبل از حلول ماه و همراه آن و بعد از آن، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تا سلوک راه حق که جز با پای طلب و اختیار تحقق نمی یابد به برکت آن آغاز شود:
شما اقلاً به آداب اولیه روزه عمل نمائید و همانطور که شکم را از خوردن و آشامیدن نگه می دارید، چشم و گوش و زبان را هم از معاصی باز دارید. از هم اکنون بنا بگذارید که زبان را از غیبت، تهمت، بدگوئی و دروغ نگه داشته، کینه، حسد و دیگر صفات زشت شیطانی را از دل بیرون کنید... اگر با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، در اعمال و کردار شما هیچگونه تغییری پدید نیامد و راه و روش شما با قبل از ماه صیام فرقی نکرد، معلوم می شود روزه ایکه از شما خواسته اند محقق نشده است؛ آنچه انجام داده اید روزه عامه حیوانی بوده است. در این ماه شریف که به مهمانسرای الهی دعوت شده اید اگر به حق تعالی معرفت پیدا نکردید یا معرفت شما زیادتر نشد، بدانید در ضیافه الله درست وارد نشدید و حق ضیافت را بجا نیاوردید(14).
روزه داری تنها به معنای بستن دهان از مأکولات و مشروبات نیست، بلکه روزه از یک نظر نخوردن غذای حیوانی و از نظر دیگر خوردن غذای روح و اکل و شرب معنوی است؛ و سقاهم ربهم شراباً طهوراً(15)
اگر لذت ترک لذت بدانی - دگر لذت نفس لذت نخوانی

توصیه های عملی:

1 - به اقل خوردنیها و نوشیدنیها اکتفا کردن در وقت افطار و سحر و پرهیز شدید نمودن از پرخوری.
2 - ساده برگزار نمودن افطاری و سحری، تا وقت بیشتری برای عبادت باقی بماند.
3 - دعا برای توفیق روزه واقعی
4 - مراقبت و اجتناب از گناهان
5 - اعراض از حالات شیطانی؛ عجب، کبر، حسد و سایر رذایل نفسانی
6 - در پی لذت حیوانی نبودن و سعی در درک کردن لذایذ معنوی و یا لذات حیوانی را با لذات معنوی معاوضه و معامله ننمودن.