فهرست کتاب


با امام در میهمانی خدا

احمد ضرابی

1 - ذکر اهمیت ماه پر برکت رمضان

متن: ایها الناس، انه قداقبل الیکم شهر الله بالبرکه و الرحمه و المغفره. شهر هو عندالله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات و هو شهر دعیتم فیه الی ضیافه الله و جعلتم فیه من اهل کرامه الله، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاءکم فیه مستجاب.
ترجمه: ای مردم! همانا ماه خدا با برکت، رحمت و مغفرت به شما رو کرده است ماهی که، در پیش خدا برترین ماهها، ایامش افضل ایام، و شبهایش برترین شبها و ساعات و لحضاتش بهترین ساعات است. ماهی است که به مهمانی خداوند دعوت شده اید و مورد تکریم الهی قرار گرفته اید. نفسهایتان در این ماه تسبیح است و خوابتان عبادت و عملتان مقبول و دعایتان مستجاب است

اهمیت ماه مبارک را به قلب خود برسان:

تا اهمیت مطلبی در قلب وارد نشود ممکن نیست بتوان از همه امکانات و قوای وجودی خود در جهت رسیدن به آن بهره گرفت و با ایمان، سختی های راه را به جان خرید؛ از اینرو شنیدن سخنانی در اهمیت ماه مبارک رمضان که از قوت ایمان گوینده آن خبر می دهد و آهنگ دلنشین و مشفقانه آن، قلب را مهیای زنده شدن می کند، مغتنم ترین تحفه های الهی بعد از کلام معصوم است همچون نصایح پدرانه معلم الهی و عالم ربانی خمینی عزیز:
تا دیر نشده در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید، ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم، ما هیچ کداممان یک آدم درست حسابی نیستیم، پناه به خدا باید ببریم و خودمان را اصلاح کنیم وبا این جریانی که خروشان و دریای مواج آدمهای متعهد است، ما با آنها خودمان را در همان جریان بگذاریم(1).
شما در این چند روزی که به ماه مبارک رمضان مانده به فکر باشید، خود را اصلاح کرده توجه به حق تعالی پیدا نمائید؛ از کردار و رفتار ناشایسته خود استغفار کنید، اگر خدای نخواسته گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توبه نمائید، زبان را به مناجات حق تعالی عادت دهید.
مبادا در ماه مبارک رمضان از شما غیبتی، تهمتی، و خلاصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی با نعم الهی و در مهمانسرای باری تعالی آلوده به معاصی باشید.
شما در این ماه شریف به ضیافت حق تعالی دعوت شده اید. دعیتم فیه الی ضیافه الله(2) خود را برای میهمانی با شکوه حضرت حق آماده سازید. لااقل به آداب صوری و ظاهری روزه پای بند باشید. آداب حقیقی باب دیگری است که به زحمت و مراقبت دائم نیاز دارد(3).
باید پیش از فرارسیدن ماه مبارک رمضان خود را برای صومی که در حقیقت انقطاع و اجتناب از لذات دنیاست (و این اجتناب بطور کامل، همان انقطاع الی الله می باشد)، آماده و مهیا کنند... و کسی که بخواهد روزه ماه مبارک رمضان را با آن آدابی که از او خواسته اند انجام دهد، لازم است انقطاع کامل داشته باشد تا بتواند مراسم و آداب مهمانی را بجا آورد، و به مقام میزبان تا آنجا که ممکن است عارف گردد(4).
الهی هب لی کمال الانقطاع الیک.
تمام صفات وارسته انسانی، در انقطاع کامل الی الله نهفته است. و اگر کسی بدان دست یافت، به سعادت بزرگی نائل شده است لیکن با کوچکترین توجه به دنیا محال است انقطاع الی الله تحقق یابد(5).
چگونه اهمیت این ماه را به قلب خود برسانیم؟ یا چه اعمالی را مجرای تذکر این حقیقت بطور مداوم قرار دهیم؟
توصیه های عملی:
1 - مداومت بر خواندن تعقیبات مشترکه و تدبر در آنها، خصوصاً دعای یا علی یا عظیم.
2 - تفکر در باب اسرار روزه و ماه مبارک رمضان، از جمله این که چگونه روزه، انقطاع و اجتناب از لذات است و چرا تمام صفات انسانی در انقطاع کامل الی الله نهفته است؟ و تقدیرات یک سال در شبهای قدر -؛ چگونه انجام می شود و حالات و افعال ما چگونه در آن تأثیر می کند؟
3 - مطالعه کتابهایی در این زمینه، (هر روز مقداری از آن در برنامه قرار گیرد.)
4 - شرکت در جلسات بحث و تحقیق در این موضوعات

جدول مراقبه: اهمیت ماه مبارک را به قلب خود برسان

چنانچه مایل هستید یکی از توصیه های فوق را در ایام معنوی این ماه مبارک به منظور خودسازی عملی سازید. شماره توصیه انتخابی خود را در جدول زیر بنویسید و در هر روزی که توفیق اجرای آنرا یافتید برای خود علامت مثبتی () مقابل همان روز ثبت نمایید.
صفحه 5.