فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

آیه ملک

9. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب:
(بگو بار خدایا، همه هستی تو را است. ملک را به هر کس که خواهی بخشی و از هر کس که خواهی بازگیری. هر کس را که بخواهی عزیز گردانی و هر که را بخواهی خوار کنی. خیر به دست توست. همانا که تو بر همه چیز بسی توانایی. شب را در روز فرو می بری و روز را در شب فرو می بری. زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده. و هر کس را بخواهی بی حساب روزی می رسانی(154)).

تعقیبات نماز صبح

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و ال محمد واهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم:
(خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، و مرا در آنجا که حق به اختلاف و شبهه درافتد از جانب خود هدایت فرما که تو هر که را بخواهی به راه راست هدایت می فرمایی.)
و می گویی ده مرتبه:
اللهم صل علی محمد و ال محمد الاوصیاء الراضین المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک والسلام علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمة الله و برکاته:
(خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، که اوصیاء پسندیدگان خدا و خلق اند، با نیکوتر تحیت و درود و برکت فرست بر آنان به نیکوتر برکات خود، و درود بر آنها و بر ارواح و ابدان پاک آنها، و رحمت و برکات خدا بر آنها باد.)
پس بگو:
اصبحت اللهم معتصما بذمامک المنیع الذی لا یطاول و لا یحاول من شر کل غاشم و طارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقک الصامت و الناطق فی جنة من کل مخوف بلباس سابغة ولاء اهل بیت نبیک محتجبا من کل قاصد لی الی اذیة بجدار حصین الأخلاص فی الأعتراف بحقهم و التمسک بحبلهم موقنا ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم اوالی من والوا و اجانب من جانبوا فاعذنی اللهم بهم من شر کل ما اتقیه یا عظیم حجزت الاعادی عنی ببدیع السموات والارض انا جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون:
(خدایا، صبح کردم در حالی که به رشته بلند و محکم (توحید) تو چنگ زدم که هیچ رشته از آن بلندتر و محکمتر نیست که مرا حفظ کنی از شر هر ظالم و دزد رهزن و از شر مخلوقات دیگری که خلق فرموده، و از شر هر چه آفریده ای از گویا و خموش، که ترسناک باشد، مرا در پناهت حفظ کنی و در لباس زیبای محبت اهل بیت پیغمبرت مستور گردانی و از هر ذی شری که قصد اذیت من کند، به سنگر محکم اخلاص تو و اقرار به حقانیت اهل بیت و توسل و چنگ زدن به رشته محبت اهل بیت در آمدم، در حالی که یقین دارم که حق از اهل بیت است و حق با آنها است و در دست آنها است و بدانها راه حق توان یافت هر کس را که آنها دوست دارند دوست می دارم و از هر چه دوری جویند دوری می جویم، پس بارالها مرا از شر هر چه از آن می ترسم در پناه خود بدار، ای خدای بزرگ، من دفع دشمنانم را به یاری تو که آفریننده آسمانها و زمینی، می کنم، که فرمودی ما سدی محکم در پیش رو و سدی از پشت سر آن دشمنان (اهل ایمان) قرار دادیم و ما در آن سد آنها را احاطه کنیم که هیچ نبینند)(155).

تعقیبات نماز ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش الکریم الحمدلله رب العالمین اللهم انی اسئلک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و الغنیمة من کل بر و السلامة من کل اثم، اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته و لا هما الا فرجته و لا سقما الا شفیته و لا عیبا الا سترته و لا رزقا الا بسطته و لا خوفا الا امنته ولا سوء الا صرفته ولا حاجة هی لک رضا ولی فیها صلاح الا قضیتها یا ارحم الراحمین، امین رب العالمین:
(نیست خدایی جز آن خدای یکتای بزرگ بردبار، نیست خدایی جز آن یکتا خدای پروردگار عرش بزرگوار، ستایش مخصوص پروردگار عالم است. بار خدایا از تو در خواست می کنم آنچه که موجب رحمت و آمرزش است و بهره ای از هر کار نیک و سلامتی از هر گناه، بار خدایا هیچ گناهی بر من مگذار جز آن که عفو کنی، و غصه ای بر دلم مگذار جز آن که بدل به نشاط کنی، و هیچ مرضی جز آن که شفا عطا کنی، و هیچ عیبی جز آن که بپوشانی، و هر رزق را بر من فراوان گردانی، و از هر گونه ترس و بیم امن و امان بخشی، و هر بدی را از من بگردانی، و هر حاجتی را که رضای تو و صلاح من است همه را برآورده گردانی، ای خدای ارحم الراحمین، دعایم را ای پروردگار عالم به کرمت اجابت فرما.)
و می گویی ده مرتبه:
بالله اعتصمت و بالله اثق و علی الله اتوکل:
(به خدا متوسل می شوم و به او اعتماد دارم و بر او در هر کار توکل می کنم.)
پس می گویی:
اللهم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم و ان کبر تفریطی فانت اکبر و ان دام بخلی فانت اجود اللهم اغفرلی عظیم ذنوبی بعظیم عفوک و کثیر تفریطی بظاهر کرمک واقمع بخلی بفضل جودک اللهم ما بنا من نعمة فمنک لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک:
(خدایا اگر گناهان من عظیم است تو بزرگتر از آنی، و اگر تفریط و تجاوز من بسیار، تو از آن بزرگتری، و اگر بخل و حسد من دائم است جود و بخشش تو بی نهایت است. خدایا گناهان بزرگ مرا به عفو و بخشش بزرگ خویش ببخش، و تجاوز بسیار مرا به کرم و بزرگواری آشکارت درگذر، و ظلمت بخلم را به نور فضل و بخشش خود نابود گردان. ای خدا، هر نعمت که ما بندگان راست همه از توست، خدایی جز تو نیست و از تو آمرزش می طلبم و به سوی تو از هر گناه باز می گردم.)