فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

آیه شهدالله

8. شهد الله انه لا اله هو و الملائکة و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات الله فان الله سریع الحساب:
(خدا گواهی می دهد که همانا جز او خدایی نیست، و فرشتگان و صاحبان علم نیز گواهی می دهند که خدایی جز او نیست که صاحب عزت باشد و راست کردار. همانا که دین خدا تسلیم در مقابل حقیقت (اسلام) است و آنان که به ایشان کتاب داده شد، وقتی اختلاف کردند که دانستند دین خدا تسلیم شدن به حقیقت است، اما از روی حسد به علم خود پشت پا زدند. هرکس به آیات خدا کفر ورزد (از حقیقت روی برتابد) پس خدا بی درنگ به حساب وارسی می کند)(153).

آیه ملک

9. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب:
(بگو بار خدایا، همه هستی تو را است. ملک را به هر کس که خواهی بخشی و از هر کس که خواهی بازگیری. هر کس را که بخواهی عزیز گردانی و هر که را بخواهی خوار کنی. خیر به دست توست. همانا که تو بر همه چیز بسی توانایی. شب را در روز فرو می بری و روز را در شب فرو می بری. زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده. و هر کس را بخواهی بی حساب روزی می رسانی(154)).

تعقیبات نماز صبح

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و ال محمد واهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم:
(خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، و مرا در آنجا که حق به اختلاف و شبهه درافتد از جانب خود هدایت فرما که تو هر که را بخواهی به راه راست هدایت می فرمایی.)
و می گویی ده مرتبه:
اللهم صل علی محمد و ال محمد الاوصیاء الراضین المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک والسلام علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمة الله و برکاته:
(خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، که اوصیاء پسندیدگان خدا و خلق اند، با نیکوتر تحیت و درود و برکت فرست بر آنان به نیکوتر برکات خود، و درود بر آنها و بر ارواح و ابدان پاک آنها، و رحمت و برکات خدا بر آنها باد.)
پس بگو:
اصبحت اللهم معتصما بذمامک المنیع الذی لا یطاول و لا یحاول من شر کل غاشم و طارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقک الصامت و الناطق فی جنة من کل مخوف بلباس سابغة ولاء اهل بیت نبیک محتجبا من کل قاصد لی الی اذیة بجدار حصین الأخلاص فی الأعتراف بحقهم و التمسک بحبلهم موقنا ان الحق لهم و معهم و فیهم و بهم اوالی من والوا و اجانب من جانبوا فاعذنی اللهم بهم من شر کل ما اتقیه یا عظیم حجزت الاعادی عنی ببدیع السموات والارض انا جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون:
(خدایا، صبح کردم در حالی که به رشته بلند و محکم (توحید) تو چنگ زدم که هیچ رشته از آن بلندتر و محکمتر نیست که مرا حفظ کنی از شر هر ظالم و دزد رهزن و از شر مخلوقات دیگری که خلق فرموده، و از شر هر چه آفریده ای از گویا و خموش، که ترسناک باشد، مرا در پناهت حفظ کنی و در لباس زیبای محبت اهل بیت پیغمبرت مستور گردانی و از هر ذی شری که قصد اذیت من کند، به سنگر محکم اخلاص تو و اقرار به حقانیت اهل بیت و توسل و چنگ زدن به رشته محبت اهل بیت در آمدم، در حالی که یقین دارم که حق از اهل بیت است و حق با آنها است و در دست آنها است و بدانها راه حق توان یافت هر کس را که آنها دوست دارند دوست می دارم و از هر چه دوری جویند دوری می جویم، پس بارالها مرا از شر هر چه از آن می ترسم در پناه خود بدار، ای خدای بزرگ، من دفع دشمنانم را به یاری تو که آفریننده آسمانها و زمینی، می کنم، که فرمودی ما سدی محکم در پیش رو و سدی از پشت سر آن دشمنان (اهل ایمان) قرار دادیم و ما در آن سد آنها را احاطه کنیم که هیچ نبینند)(155).