فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

تعقیبات مشترک نمازها

1. لا اله الا الله وحده وحده، انجز وعده، و نصر عبده، و اعز جنده، و غلب الاحزاب وحده، فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، بیده الخیر، و هو علی کل شی ء قدیر:
(خدایی جز الله نیست، یکتای یگانه، وعده خود را صورت واقع داد و بنده اش را یاری فرمود و سپاهش را عزت بخشید و به تنهایی بر همه احزاب چیره گردید. پس ملک او راست و حمد او را، زنده می گرداند و می میراند و او زنده جاوید است و خیر تنها به دست اوست و او بر همه کارها بسی قدرتمند است)(146).
2. اللهم اهدنی من عندک، و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک، و انزل علی من برکاتک:
(پروردگارا، مرا به درگاه خود راه نمای، و از فضل خویش بر من فیض برسان، و رحمت خود را بر من بپراکن، و برکات خود را بر من نازل فرمای)(147).
3. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجرنی من النار، و ارزقنی الجنة، و زوجنی من الحور العین:
(بار خدایا، درود تو بر محمد و خاندان محمد نثار باد. مرا از آتش دوزخ پناه ده، و بهشت را روزی من ساز، حورالعین را همسر من فرمای.)(148)
4. اعوذ بوجهک الکریم، و عزتک التی لاترام، و قدرتک التی لا یمتنع منها شی ء من شر الدنیا و الاخرة، و من شر الأوجاع کلها:
(بارالها، از بدی دنیا و آخرت و از بدی همه دردها به وجه کریم تو پناه می بریم و به عزت تو که دست هیچ پوینده به آن نرسد، و به قدرت تو که هیچ چیز در برابر آن توانایی سرپیچی ندارد، و حرکت و نیرویی جز خدای بلند مرتبه و بزرگ را نیست)(149).
5. اللهم انی اسئلک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک، اللهم انی اسئلک عافیتک فی اموری کلها، و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخرة:
(بارالها، از تو همه خیرهایی را درخواست می کنم که علمت به آنها احاطه دارد و از هر بد که علم تو بر آن احاطه دارد به تو پناه می برم. بارالها، در همه کارهای خویشتن از تو سلامت و تندرستی می طلبم و از خواری دنیا و عذاب آخرت به تو پناه می برم.)(150)
6. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤف الرحیم اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما، انک علی کل شی ء قدیر:
(پاک است خدایی که به مردم کشورش ستم روا نمی دارد، پاک است خدایی که اهل زمین را به عذابهای گوناگون فرو نمی گیرد. پاک است آن که مهربان است و پر مهر. بارالها، در دلم نور و بینش و فهم و علمی قرار ده که تو بسی به هر کار توانایی)(151).

آیة الکرسی

7. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه و لا نوم له ما فی السموات و ما فی الارض من ذاالذی یشفع عنده الا بأذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشی ء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السموات و الارض و لا یؤده حفظهما و هو العلی العظیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون:
(الله است که خدایی جز او نیست. زنده و بسیار نگاهدارنده است. او را خواب سبک و سنگین فرا نگیرد. آنچه در آسمانها و در زمین است از آن اوست. کیست که در آستان او جز به اذن او شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی و در پشت سر آنان است می داند، و به چیزی از علم او احاطه نیابند، مگر به آنچه او بخواهد. سلطنت و قدرت او آسمانها و زمین و سراسر جهان هستی را فرا گرفته است و نگهبانی آن دو، او را گران نیاید و اوست بلند قدر و بزرگ مرتبه. در دین اکراه نیست. همانا که راه راست از راه کج آشکار گردید. پس آن کس که به طاغوت کافر گردد و به خدا ایمان آورد، همانا که در حقیقت، به دستاویزی در آویخته باشد که آن را انقطاعی نباشد، و خدا شنوا و داناست. خدا دوست کسانی است که ایمان آورند. آنان را از تیرگیها به نور بیرون آورد؛ و آنان که کفر ورزند، طاغوت دوست آنان است و آنان را از روشنایی به تاریکی فرو برد. آنانند اصحاب آتش، و آنان در آتش جاویدند)(152).

آیه شهدالله

8. شهد الله انه لا اله هو و الملائکة و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات الله فان الله سریع الحساب:
(خدا گواهی می دهد که همانا جز او خدایی نیست، و فرشتگان و صاحبان علم نیز گواهی می دهند که خدایی جز او نیست که صاحب عزت باشد و راست کردار. همانا که دین خدا تسلیم در مقابل حقیقت (اسلام) است و آنان که به ایشان کتاب داده شد، وقتی اختلاف کردند که دانستند دین خدا تسلیم شدن به حقیقت است، اما از روی حسد به علم خود پشت پا زدند. هرکس به آیات خدا کفر ورزد (از حقیقت روی برتابد) پس خدا بی درنگ به حساب وارسی می کند)(153).