فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

دعاهای دیگر

12. اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم:
(خداوندا، آن گناهانی را که نعمتها را جا به جا می کند و دگرگون می نماید، بر من بیامرز)(134).
13. رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین
(پروردگارا، بر علم و عمل من بیفزای، و مرا به نیکوکاران بپیوند.)
14. الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه ولسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه:
(خداوندا، به من دلی ده که شوقش آن را به تو نزدیک کند، و زبانی ده که راستی اش آن را به سوی تو فرا می کشد، و نگاهی ده که حق بودنش آن را به تو نزدیک می گرداند.)
15. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک:
(خدایا، به من نیرویی ده که کاملا از همه ببرم و به تو روی آورم، و چشم دل ما را با نور نگاه به سوی تو روشن کن)(135).

دعای قنوت نماز شب

الهی کیف ادعوک و قد عصیتک، و کیف لا ادعوک و قد عرفت حبک فی قلبی و ان کنت عاصیا، مددت الیک یدا بالذنوب مملوة، و عینا بالرجاء ممدودة. مولای انت عظیم العظماء وأنا اسیر الاسراء أنا الاسیر بذنبی المرتهن بجرمی، الهی لئن طالبتنی بذنبی لا طالبنک بکرمک، و لئن طالبتنی بجریرتی لا طالبنک بعفوک، و لئن امرت بی الی النار لاخبرن اهلها انی کنت اقول لا اله الا الله، محمد رسول الله، اللهم ان الطاعة تسرک، والمعصیة لا تضرک، فهب لی ما یسرک، واغفرلی مالا یضرک، یا ارحم الراحمین (خدای من چگونه بخوانمت با آنکه نافرمانی ات کرده ام، و چگونه نخوانمت با آنکه دوستی تو را در دلم می یابم، هر چند که نافرمانم. دستی را به سوی تو دراز کرده ام که از گناه سرشار است، و چشمی را به تو دوخته ام که به امید ناظر است. مولای من، تو بزرگ بزرگانی و من اسیر اسیران، من اسیر به گناه و گروگان به جرم خویشم. خدای من، اگر مرا به گناهم بگیری من تو را به کرمت می گیرم، و اگر مرا به جرمم بستانی من تو را به عفوت می ستانم، و اگر فرمان دهی مرا به آتش برند دوزخیان را گویم که من گوینده لا اله الا الله، محمد رسول الله بوده ام. خداوندا، فرمانبری تو را مسرور می سازد، ولی معصیت به تو زیانی نمی رساند، پس به من ببخش آنچه را که تو را مسرور می سازد، و بر من ببخش آنچه را که به تو زیانی نمی رساند، ای مهربانترین مهربانان)(136).

قنوت نماز وتر

لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع، و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. اللهم انت الله نور السموات والارض وانت الله زین السموات والارض و انت الله جمال السموات والارض، و انت الله عماد السموات والارض و انت الله قوام السموات والارض و انت الله صریخ المستصرخین وانت الله غیاث المستغیثین و انت الله المفرج عن المکروبین و انت الله المروح عن المغمومین و انت الله مجیب دعوة المضطرین و انت الله اله العالمین و انت الله الرحمن الرحیم و انت الله کاشف السوء و انت الله بک تنزل کل حاجة:
(معبودی نیست جز خداوند بردبار و بزرگوار، معبودی نیست جز خدای بلند پایه و بزرگ، منزه است خداوند که رب آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و میان آنها است و رب عرش بزرگ است. خداوندا تو الله نور آسمانها و زمینی، و تو الله زیب آسمانها و زمینی، و تو الله جمال آسمانها و زمینی، و تو الله ستون آسمانها و زمینی، و تو الله پایه آسمانها و زمینی، و تو الله فریادرس ناله زنندگانی، و تو الله دادرس دادخواهانی، و تو الله زداینده اندوه اندوهمندانی، و تو الله برطرف سازنده غم غمزدگانی، و تو الله اجابت کننده دعای درماندگانی، و تو الله معبود جهانیانی، و تو الله رحمن و رحیمی، و تو الله زداینده پریشانی و سوء حالی، و تویی الله که هر نیازی به درگاه تو آورده شود)(137).