فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

ادعیه قرآنیه

1. ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار: (ای پروردگار ما، در دنیا و آخرت به ما خیر و خوبی عطا فرما، و ما را از شکنجه آتش حفظ نما)(123).
2. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب:
(پروردگارا، پس از آن که ما را هدایت فرمودی، قلبهایمان را نلغزان و از لطف خویش به ما رحمتی عطا فرما، که همانا تویی بخشنده بدون منت)(124).
3. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار:
(پروردگارا، همانا که ما ایمان آورده ایم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه دار.)(125)
4. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین:
(پروردگارا، قلب ما را از بردباری سرشار فرمای، و ما را مسلمان بمیران)(126).
5. رب اشرح لی صدری، و یسرلی امری، واحلل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی:
(پروردگارا، سینه مرا گشایش ده، و کارم را بر من آسان فرمای، گره از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند)(127).
6. ربنا اغفرلی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب:
(ای پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم را و ایمانمان را در روزی که حساب برپا می گردد بیامرز)(128).
7. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین:
(پروردگارا، ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری، همانا که ما از زیانکاران باشیم(129).
8. رب اوزغنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین: (پروردگارا، مرا توفیق عنایت فرمای تا نعمت تو را شکرانه به جای آورم؛ نعمتی که به من و به پدر و مادرم عطا فرمودی. و توفیق عنایت فرمای تا کاری شایسته انجام دهم که تو را خشنود سازد و به رحمت خود، مرا در زمره بندگان صالحت درآور)(130).
9. رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء (پروردگار من، مرا و فرزندانم را بر پا دارنده نماز قرار بده و دعایم را بپذیر)(131).
10. ربنا علیک توکلنا و الیک أنبنا و الیک المصیر:
(پروردگارا، به تو توکل داریم و به تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست)(132).

کلمات فرج

11. لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا واعف عنا فی الدنیا و الاخرة انک علی کل شی ء قدیر:
(نیست معبودی سزاوار پرستش، مگر خداوند یکتا، که بردبار و بخشنده است. نیست معبودی سزاوار پرستش، مگر خدایی که یکتا و بزرگ است. پاک و منزه است پروردگار آسمانها و زمینهای هفتگانه و آنچه در برون و درون آنها است. و خدایی که محیط است بر سراسر آفرینش. و همه ستایشها و نیایشها سزاوار خدایی است که پروردگار جهانیان است. بار خدایا مرا بیامرز و بر ما رحم فرما و ما را از همه بدیها و کجرویها و گزندها محفوظ بدار و در این دنیای زودگذر و آن دنیای پاینده از گناهان ما درگذر. بدرستی که تو بر همه چیز توانایی)(133).

دعاهای دیگر

12. اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم:
(خداوندا، آن گناهانی را که نعمتها را جا به جا می کند و دگرگون می نماید، بر من بیامرز)(134).
13. رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین
(پروردگارا، بر علم و عمل من بیفزای، و مرا به نیکوکاران بپیوند.)
14. الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه ولسانا یرفع الیک صدقه و نظرا یقربه منک حقه:
(خداوندا، به من دلی ده که شوقش آن را به تو نزدیک کند، و زبانی ده که راستی اش آن را به سوی تو فرا می کشد، و نگاهی ده که حق بودنش آن را به تو نزدیک می گرداند.)
15. الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک:
(خدایا، به من نیرویی ده که کاملا از همه ببرم و به تو روی آورم، و چشم دل ما را با نور نگاه به سوی تو روشن کن)(135).