فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

2 - دعاهای نماز

1 - قبل از تکبیرة الاحرام:
یا محسن قد اتاک المسی ء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسی ء انت المحسن و أنا المسی ء بحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی
(ای خدایی که به بندگان احسان می کنی، بنده گنهکار به در خانه تو آمد، و تو امر کرده ای که نیکوکار از گنهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناهکار، به حق محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایی که می دانی از من سر زده بگذر)(110).
2 - قبل از خواندن حمد در رکعت اول:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم:
(پناه می گیرم و التجا می نمایم به معبود حق و خداوند مطلق، از شر وسوسه دیو فریبنده سرکش)(111).
3 - بعد از تمام شدن حمد:
الحمد لله رب العالمین:
(حمد و ستایش مخصوص خداست که پروردگار جهانیان است)(112).
4 - بعد از خواندن سوره توحید:
کذالک الله ربی:
(چنین است پروردگار من)(113).
5 - بعد از برخاستن از رکوع:
سمع الله لمن حمده:
(خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او را ستایش می کند)(114).
6 - صلوات در رکوع و سجود:
اللهم صل علی محمد و آله:
(خداوندا، بر محمد و خاندان او درود بفرست)(115).
7 - در حال برخاستن برای رکعت بعد:
بحول الله و قوته اقوم و اقعد:
(به یاری خدا و نیروی او برمی خیزم و می نشینم)(116).
8 - بعد از تمام شدن تشهد:
و تقبل شفاعته وارفع درجته:
(و بپذیر درخواست شفاعتش را درباره امتش و رفیع گردان درجه او را)(117).
9 - بین دو سجده و تسبیحات اربعه:
استغفر الله ربی و اتوب الیه:
(طلب آمرزش و مغفرت می کنم از خداوندی که پرورش دهنده من است و به سوی او بازگشت می نمایم)(118).
10 - پیش از تشهد:
الحمد لله:
(حمد سپاس مخصوص خداوند است.)
و یا: بسم الله و بالله و الحمدلله خیر الاسماء لله
(به نام خداوند بزرگی که سزاوار پرستش است و به خدای یکتای جل جلاله، که همه ستایشها و ثناها برای او می باشد و بهترین نامها مخصوص اوست)(119).
11 - بعد از سلام نماز:
اللهم صل علی محمد و آله:
(خداوندا، درود فرست بر محمد و خاندان او.)
12 - در سجده ها دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند:
یا خیر المسؤولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذوالفضل العظیم
(ای بهترین کسی که از او سؤال می کنند، و ای بهترین عطا کنندگان! روزی بده به من و عیال من از فضل خودت، پس بدرستی که تو دارای فضل بزرگی)(120).
13 - روایت است از امام صادق (علیه السلام) که نمازگزار در بین قدمهای خود نگاه کند، و قبل از ذکر تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمده این دعا را بخواند:
اللهم لک رکعت، و لک اسلمت، و بک آمنت، و علیک توکلت، و انت ربی، خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر
(خداوندا بر تو رکوع کردم، و تسلیم تو شدم، و به تو ایمان آوردم، و بر تو توکل نمودم، و تو پروردگار منی. گوش و چشم و مو و پوست و گوشت و خون و مغز و پی و استخوانهای من و هر آنچه که قدمهایم به روی خود برداشته (تمامی اعضاء و جوارح من) برای تو خاشع و فروتن است، در حالی که نه عار دارد، و نه متکبر است، و نه خسته و ملول شونده)(121).
14 - قبل از تسبیح سجده، دعایی که از امام صادق (علیه السلام) روایت شده، بخواند:
اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک اسلمت، و علیک توکلت، وانت ربی، سجد وجهی للذی خلقه، و شق سمعه و بصره، الحمد لله رب العالمین، تبارک الله احسن الخالقین:
توکل نمودم، و تو پروردگار منی. رویم برای آن کسی سجده نمود که آن را آفریده، و چشم گوش آن را ظاهر ساخته است. سپاس از آن خداست که پروردگار عالمیان است، و مقدس است خداوند، که بهترین آفرینندگان است.)(122)

3 - دعاهای قنوت

ادعیه قرآنیه

1. ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار: (ای پروردگار ما، در دنیا و آخرت به ما خیر و خوبی عطا فرما، و ما را از شکنجه آتش حفظ نما)(123).
2. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب:
(پروردگارا، پس از آن که ما را هدایت فرمودی، قلبهایمان را نلغزان و از لطف خویش به ما رحمتی عطا فرما، که همانا تویی بخشنده بدون منت)(124).
3. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار:
(پروردگارا، همانا که ما ایمان آورده ایم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه دار.)(125)
4. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین:
(پروردگارا، قلب ما را از بردباری سرشار فرمای، و ما را مسلمان بمیران)(126).
5. رب اشرح لی صدری، و یسرلی امری، واحلل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی:
(پروردگارا، سینه مرا گشایش ده، و کارم را بر من آسان فرمای، گره از زبانم بگشای تا سخنم را بفهمند)(127).
6. ربنا اغفرلی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب:
(ای پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم را و ایمانمان را در روزی که حساب برپا می گردد بیامرز)(128).
7. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین:
(پروردگارا، ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری، همانا که ما از زیانکاران باشیم(129).
8. رب اوزغنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین: (پروردگارا، مرا توفیق عنایت فرمای تا نعمت تو را شکرانه به جای آورم؛ نعمتی که به من و به پدر و مادرم عطا فرمودی. و توفیق عنایت فرمای تا کاری شایسته انجام دهم که تو را خشنود سازد و به رحمت خود، مرا در زمره بندگان صالحت درآور)(130).
9. رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء (پروردگار من، مرا و فرزندانم را بر پا دارنده نماز قرار بده و دعایم را بپذیر)(131).
10. ربنا علیک توکلنا و الیک أنبنا و الیک المصیر:
(پروردگارا، به تو توکل داریم و به تو روی آوردیم و بازگشت همه به سوی توست)(132).