فهرست کتاب


آداب و مستحبات نماز

عباس عزیزی‏

همسایه مسجد

رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم) فرمود: برای همسایه مسجد، جز در مسجد نماز خواندن روا نیست(36).
علی (علیه السلام) فرمود: حریم مسجد، چهل ذرع و همسایه آن، چهل خانه از چهار طرف است(37).

انتظار برای نماز در مسجد

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس در مسجد پس از نمازش در انتظار نماز دیگر بماند، میهمان خداست و بر خداست که میهمانش را گرامی دارد(38).
رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم) فرمود: مساجد را گذرگاه قرار ندهید، مگر آن که هنگام عبور، دو رکعت نماز بخوانید(39).

غیبت در مسجد

رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم) فرمود: به انتظار نماز نشستن در مسجد تا زمانی که حدثی از او صادر نشود عبادت است. پرسیدند: حدث چیست؟ پیامبر فرمود: غیبت کردن(40).
امام حسن (علیه السلام) فرمود: اهل مسجد زائران خدایند و بر صاحبخانه است که به زائرش هدیه ای دهد(41).
در تورات مکتوب شده است که: خانه های من در زمین مساجد است، پس خوشا به حال بنده ای که در خانه خود طهارت بگیرد، پس مرا در خانه من زیارت کند بر میزبان لازم است که از میهمان خود پذیرایی نماید(42).